På äldreboendet Tegelgården i Norrköping demonstrerades på måndagen den mobila röntgenapparat som Region Östergötland – med start den 1 september – testar under ett år i östra länsdelen. I Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik kommer äldre personer, bland annat boende i kommunalt särskilt boende, att erbjudas hemröntgen för att röntga småskelett och lungor.

– Vi har en förväntad frekvens på fem-tio patienter per vecka. Nu har vi tre till fem patienter per vecka, säger projektledaren Lars Henriksen vid Diagnostikcentrum. Han berättar att nio personer arbetar i det mobila röntgenteamet som är igång under vardagarna. Målet är att mobil röntgen ska permanentas och erbjudas alla som inte vill, eller har möjlighet, att ta sig till ett sjukhus – men inledningsvis är projektet inriktat på äldre människor. Regionråd Margareta Fransson (MP) berättar att det är de många fallolyckorna bland äldre som ligger bakom projektet, och att det finns en koppling till ett europeiskt samarbetsprojekt kring hälsosamt åldrande. 28 länder medverkar.

– Fallolyckor är det som leder till flest akutbesök, inläggningar och även dödsfall, säger hon och fortsätter:

Artikelbild

| Rötgentest. Barbro Jalvér på Tegelgården i Lindö ställde upp som "försökskanin" när projektledare Lars Henriksen demonstrerade den mobila röntgen i hemmiljö.

– Att förflytta sig gör ont och det tar tid att åka till och vara på sjukhuset. Man blir orolig och förvirrad, och det är tröttsamt. Dessutom ska en ledsagare följa med. Med mobil röntgen får man vara kvar i en trygg miljö.

Lars Henriksen fick 2012 idén till mobil röntgen, från Lund:

– Vi var på studiebesök i Lund och gjorde ett försök i Östergötland, säger han.

– Det är rätt många åkommor som man inte behöver åtgärda på sjukhus, till exempel brutet nyckelben, säger han. Ett brutet nyckelben, eller en handled, går lika bra att röntga i hemmiljö. Röntgenbilderna kan nu, tack vare den tekniska utvecklingen, överföras direkt till sjukhuset för analys.

Artikelbild

| Röntgar hemma. 1,3 miljoner kronor kostar den 80 kilo tunga mobila röntgenapparaten. Projektledare Lars Henriksen vid Diagnostikcentrum demonstrerar apparaten.

– Vi är ensamma om den tekniska lösningen. I Lund måste de åka in till sjukhuset med bilderna, säger han. Röntgenapparaten kostar 1,3 miljoner kronor, väger 80 kilo och är tillverkad i Spanien.

Barbro Jalvér, boende på Tegelgården, ställde upp som "försökskanin" och imponerades över hur praktiskt det är att kunna röntgas i hemmiljö:

Artikelbild

| Hembesök. Med den mobila röntgenapparaten görs hembesök under en försöksperiod. Slår det väl ut ska hemröntgen permanentas. Projektledare Lars Henriksen visar apparaten.

– Det här är suveränt! Helt otroligt! Vi får ju också besök av tandläkare och tandhygienist. Tandläkaren kommer hit och borrar, säger hon.