Som NT berättade i lördags har kultur- och fritidskontoret köpt rekryteringsstöd av företaget Unik Resurs i Sverige AB för drygt en halv miljon kronor under 2016. Detta till följd av hög personalomsättning och uppsägningar. Uppsägningar som till stor del beror på att tre enheter flyttade till nya lokaler i Klockaretorpets centrum i början på 2016. En flytt som bidragit till en försämrad arbetsmiljö och att arbetet blivit mer ineffektivt, enligt de anställda. Enligt uppgift till NT ska flytten vara en av orsakerna till den stora personalomsättningen det senaste året. Främst handlar det om ett missnöje kring långa restider på spårvagn, något som många upplever tar onödigt mycket arbetstid. Men de anställda uppger också att de känner sig otrygga i området. Bland annat installerades skyddsfönster till kontorets lokaler efter ett inbrott i våras. Och i höstas blev en tjänsteman hotad av ungdomar när hen försökte avstyra ett bråk. Man beslutade då att stänga det kommunala samarbetsprojektet Klocket-studion i tre veckor. I december togs beslut om att helt avsluta projektet eftersom säkerheten inte kunde garanteras kring studion.

– Jag har förstått att personalen upplever situationen i centrum som otrygg, och att arbetsbelastningen ökat med resorna. Vi måste ta personalens oro på allvar. Säkerheten måste komma först. Men vi kan aldrig tillåta att folk skräms bort och att områden tas över, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Elsmari Julin, kultur- och fritidschef, menar att det hela tiden förs diskussioner kring arbetsmiljön.

Artikelbild

| Avlägset. De anställda känner att arbetet blir lidande av långa restider sedan flytten.

– Ett exempel på vad som går att göra för att undvika resor är att ha möten på Skype, säger hon.

Det finns två politiska skäl till flytten. Det ena är ett tre år gammalt beslut om att sänka kommunens lokalkostnader med fem miljoner kronor. Det andra är att det funnits en politisk ambition att stärka ytterområdena genom att flytta ut kommunal verksamhet. Kultur- och fritidskontoret har varit en del.

Enligt Lars Stjernkvist kommer flytten till Klockaretorpet snart utvärderas.

– Vi måste sätta oss ner med kultur och fritid och föra samtal: Hur ser de på flytten, hur ser centrumets utveckling ut, säger han.

Enligt anställda har kultur- och fritidskontorets närvaro inte bidragit till en mer levande stadsdel. Men enligt Elsmari Julin har kommunens närvaro gjort skillnad.

– Det tror jag. Vi som arbetar där handlar ju i kiosken och hämtar fika på kaféet, säger hon.