Det var den miljöpartistiske ministerns första besök hos Agroetanol i Norrköping och värdarna på Händelö inledde med en information om Agroetanols fabrik och energikombinatet på Händelö.

– Vi tycker det är viktigt att få visa upp Händelökombinatet och prata om våra framtidsmöjligheter, sa Jan Mauritzson, VD Lantmännen Agroetanol. Vi ligger bra till och jobbar klimatsmart och har goda utvecklingsmöjligheter.

Jan Mauritzson bjöd ministern på en snabb tillbakablick på anläggningen som stod klar 2001. Idag är Agroetanol ett bioraffinaderi som producerar etanol, djurfoder för den europeiska marknaden samt kolsyra genom det samägda bolaget med AGA för den svenska och nordiska marknaden.

Artikelbild

| Händelö. Stefan Håkansson från Eon var en av värdarna under ministerns besök i Händelökombinatet i Norrköping.

Agroetanol omsätter 1,9 miljarder kronor och lever i symbios med grannen Eon. Det fick Per Bolund se under rundturen i anläggningen.

– Det här är en klimatsmart anläggning som absolut har en god framtid, sa Per Bolund. Norrköping har skapat ett fint miljökombinat och det är väldigt roligt att få se den här anläggningen.

Den svenskproducerade etanolen konkurrerar med utländska biodrivmedel och EU har signalerat att man vill dra ner mängden grödbaserade biodrivmedel från 7 procent ner till 3,8 procent år 2030. Det skulle innebära en stagnering för hela Europa och Agroetanol i Norrköping har tidigare förklarat att detta skulle kunna innebära en utmaning för fabriken i Norrköping och övriga etanolproducenter.

Men Per Bolund förklarade att han inte ser några hot mot etanolfabriken och berömde energikombinatet som skapar en miljösmart och cirkulär ekonomi för Norrköping.

Artikelbild

| Östgötadag. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) besökte både Lantmännen Agroetanol och Againity under sin dag i Norrköping.

– Agroetanol har fantastiska utvecklingsmöjligheter och vi kommer att fortsätta påverka EU i frågan om framtidens etanolproduktion, sa Per Bolund. Vi har långsiktiga miljömål och ser ett enormt stort värde i lokalt producerad energi. Det skapar trygghet.

Under rundturen fick ministern se hur lastbil efter lastbil lossade spannmål och hur gamla limpor i plastpåsar används i produktionen.

Artikelbild

| Rundtur. Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund fick vara med när lastbilarna lossade spannmål inne hos Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

VD Jan Mauritzson fick svara på ministerns frågor och han pekade även ut det markområde där Agroetanol skulle kunna expandera om ett sådant läge uppstår.

– Vi har nu tagit steget till andra generations bioetanol som inte får innehålla spannmål, berättade Jan Mauritzon. Där kan vi använda mycket av det som blir restprodukter i den svenska livsmedelsindustrin.

Artikelbild

| Klimatsmart. Agroetanol i Norrköping är ett bioraffinaderi som framställer etanol, djurfoder och kolsyra.

Per Bolund besökte även Againity i Norrköping samt Linköpings universitet där biträdande finansministern diskuterade hållbarhetskompetens inom finansbranschen.