Det hade av okänd anledning börjat brinna med öppna lågor i skogen söder om Vrinnevisjukhuset.

Räddningstjänsten kunde snabbt släcka branden som var av mindre omfattning.