Kikki Liljeblad (S) är ny ordförande i utbildningsnämnden. När hon presenterar Kvartettens förslag till budget för utbildningsnämnden återkommer hon flera gånger till orden "kärnverksamhet" och "grunduppdrag" - alltså att ge undervisning till barn och unga.

– Vi måste rensa i vår budget, säger hon.

Utbildningsnämnden är den enda nämnd som inte har fått ett sparkrav.

– Men vi har inte fått full kompensation för alla prishöjningar. Därför behöver vi göra anpassningar, säger Kikki Liljeblad.

Anpassningar betyder neddragningar för att anpassa utgifterna till de pengar som finns.

Kvartettens mål är en förstärkt elevhälsa, ett förstärkt stöd till elever med behov av särskilda insatser och förbättrade villkor för anställda i skolan.

Och så att höja kvalitén och kunskapsresultaten så att alla elever kan gå ut i livet och vara självförsörjande och ha en trygg resa på vägen.

– Alla beslut ska kunna motiveras mot det målet, säger Kikki Liljeblad.

Nu finns ett statsbidrag för grundskolan som kräver att kommunen inte minskar personalkostnaden. För att få statsbidraget måste kommunen själv alltså tillföra pengar till personal. Kvartetten förslår 45 miljoner kronor till mer personal i grundskolan och 15 till en extra lönesatsning.

– Höjer vi lönerna är tanken att vi kan behålla behöriga lärare. Blir man fler är det klart att det underlättar för lärarna och för eleverna.

Hur många fler som kan anställas har Kikki Liljeblad ingen siffra på. I maj ska en utredning om vilka personalgrupper som kan vara aktuella vara klar.

– När vi säger att vi ska höja kvalitén i skolan och värna kärnverksamheten kan vi inte ta de pengar som behövs från förskola och gymnasieskola, utan då måste vi ta dem någon annanstans ifrån.

Därför är förslaget att kommunen ska säga upp avtalen med Region Östergötland om både Ungdomshälsan och Moa-verksamheten.

– Ungdomshälsan kan man säga är primärvård för unga. Vi tycker inte att utbildningsnämnden ska bedriva sponsring, om man får uttrycka sig slarvigt, av primärvården.

Kommunen betalar för 0,75 tjänst till drogförebyggande arbete ute på skolorna genom Moa-mottagningen.

– MOA-personalen har gjort ett jättejobb, men de har inte nått alla skolor, säger Kikki Liljeblad och tanken nu är att det drogförebyggandet arbetet ska integreras mer i den vanliga skolverksamheten och ingår i uppdraget för elevhälsan.

Hon berättar att kommunen ställt frågan om Region Östergötland skulle betala för något som är kommunens ansvar och tolkat svaret som ett tydligt nej.

Pengar flyttas också från en post till en annan.

Den så kallade strukturpengen till vissa förskolor, på grund av social struktur, minskas för att alla förskolor i stället ska få en större peng per barn.

– Just nu är det en snedfördelning, säger Kikki Liljeblad som har besökt olika förskolor.

En del förskolor där många barn har långa tillsynstider har svårt att få ihop det, medan andra har ett helt annat läge.

Den generella pengen per elev i grundskolan höjs också, bland annat genom att den centrala posten för särskilt stöd minskar. Det ska ge skolorna möjlighet att planera mer långsiktigt.

Vad tycker du själv om budgeten?

– Inget som vi drar ner på är dåligt, men jag är nöjd med att vi i Kvartetten kommit överens om målet och att vi tydligt styr mot kärnverksamheten och grunduppdraget, säger Kikki Liljeblad.