- Det är rena vilda västern på vissa områden, säger landskapsingenjör Johan Lewander.

Till våren ska kommunen se över hur det ser ut på alla koloni- och odlingsområden.

- Det finns misstankar om att människor bor där permanent. Även på vintern. Jag har svårt att tänka mig att man har en riktig lägenhet om man bor på lotten året runt. Om man bor där utan vatten och el är det inte bra för någon, säger Johan Lewander.

Artikelbild

Odlingslotter och kolonistugor är populära. Men de regler och tankar som fanns från början har suddats ut. På en del områden finns inga regler alls. Det finns de som bygger för stort, tar över lotter utan tillstånd eller helt enkelt flyttar sina staket så att de får dubbelt eller tre gånger så stort område att odla på. Men fortfarande betalar de oftast bara för en lott.

Nu vill kommunen få ordning på detta. Dessutom finns det fler personer som vill ha odlingsmöjligheter.

Byggt utan lov
- Om man ska bygga till så krävs ett tillstånd men många har byggt på och byggt till utan att söka bygglov, säger Johan Lewander.

- En friggebod kan man oftast bygga utan tillstånd. Ofta köper man en lott med hus av den befintliga lottägaren. Sen kan det bli så att man gör en uteplats, sätter upp väggar och senare ett tak. Då är det en utbyggnad som kräver bygglov, säger Johan Lewander.

Hur och med vad man bygger är en otrolig skillnad beroende på område. Från början stod det i kommunens regler att det skulle finnas två meter breda huvudgångar mellan lotterna och att husen skulle vara röda eller gula med vita knutar.

- Det där med färgerna spelar ingen roll men att det finns gångar är faktiskt viktigt. Då områdena anlades så la kommunen dagvattenledningarna
i gångarna. Nu händer det ofta att någon gräver av en ledning då de nu är i någons land, förklarar Johan Lewander.

Dessutom är breda gångar viktigt för den som vill komma fram med en skottkärra eller gräsklippare.

- I vissa områden finns inga gångar alls och lotterna ligger kant i kant då man bara utvidgat.

Föreningens ansvar
Det finns även de som dragit egna ledningar till sin lott från kommunens vatten vilket i längden gör att vattentrycket sjunker. Andra har satt in kaminer eller eldar på området trots eldningsförbud.

- Grillar får man ha men man får inte ens elda löv på området utan tillstånd.

Egentligen är det föreningens ansvar att se till så att alla lottägare följer reglerna. Kommunen är markägare men det är styrelsen som ska ansvara för området.

- Vissa sköter detta jättebra men det finns också styrelser som ser fram emot att vi tar tag i detta. Det kan ha gått över styr och de har svårt att själva få ordning. Målet är att det ska bli samma regler.

Styrelsen ska lämna två skriftliga varningar till ägare som inte sköter sig innan kommunen kan gå in. Det har hänt att lottägare blivit avvisade från områden, men det är också vanligt att det blir bråk då styrelsen ska se över regelverket.