Läs mer: Slottsfruns testamente stoppar bostadsplaner.

Norrköpings kommun och Riddarhuset, som förvaltar fröken Emilie Pipers donationsfond, är överens om att begära expropriation hos regeringen för att kunna genomföra ett köp av marken som är tänkt för bostäder och mindre verksamheter.

Tvångsinlösen ses som nödvändigt för att fröken Pipers testamente, som förbjuder avyttring, ska kunna upphävas av Kammarkollegiet.

– Vi reserverade oss mot beslutet i samhällsplaneringsnämnden eftersom vi är emot tvångsinlösen. Vi menar att man ska försöka komma fram till en affär genom förhandling, inte tvång, säger Christer Frey (M), andre vice ordförande i samhällsplaneringsnämnden, som uppger att M rådfrågat jurister vid Sveriges kommuner och landsting och då fått svaret att tvångsinlösen inte är den enda lösningen på problemet.