– Vi har inte förslaget att lägga ner befintlig spårväg. Vi tror att den kommer att dö ut så småningom, förklarade han när kommunfullmäktige i veckan tog upp hans interpellation om en utbyggnad av spårvägen.

En interpellation är ett slags fråga. Något beslut skulle inte fattas, men debatten om interpellationen höll på en bra stund.

Ingvar Våxmos fråga var om de negativa konsekvenserna beaktas och om alternativet med bussar, gärna eldrivna, kommer att utredas.

Artikelbild

| 2010 byggdes spårvägen ut till Hageby, men mer spår vill Ingvar Våxmo (SD) inte se.

Kommunalrådet Karin Jonsson (C) höll med om att det finns en del nackdelar med spårväg, som kostnaderna och buller och gnissel.

– Naturligtvis beaktar vi det, sade hon och berättade om åtgärder för att minska just bullret och gnisslet.

– Samtidigt är spårväg effektivt i trånga stadsmiljöer, sade hon.

Hon konstaterade att städer både i Sverige och övriga Europa nu bygger, eller planerar att bygga, spårväg, som betraktas som ett miljövänlig transportsätt.

Artikelbild

Elbussar är inget som kommunen kommer låta utreda eftersom det är Östgötatrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken numera, förklarade hon.

Ingvar Våxmo tyckte ändå att en utbyggnad av spårvägen i Norrköping minskar regionens frihet att bestämma och han trodde att spårvägsspåren gör att Norrköping inte kan utvecklas som cykelstad, på samma sätt som Linköping, särskilt inte om spårvagnsspåren blir flera.

– Vi borde inte låsa fast oss vid något som jag anser är såpass gammaldags, sade han och förklarade att han kommer att stödja Moderaternas motion i nästa regionfullmäktige om just elbussar.

Det fick Jan Owe-Larsson (M) att förklara att motionen handlar om att på försök ersätta någon buss i Norrköping med elbussar.

– Spårvägen tar jag inte upp i den motionen, sade han och förklarade sig vara en stor supporter för spårväg.

Bengt Cete (MP) ville veta hur många dödsolyckor som inträffat, eftersom spårvägen beskrivs som livsfarlig för cyklister, men det fick han aldrig.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) ville veta om den negativa synen på spårväg är Sverigedemokraternas eller enbart Ingvar Våxmos. Kommunen ska snart diskutera kostnadsfördelning och ansvarsfördelning för dagens trafik med Region Östergötland och det vore bra att veta hur stort stödet är, tyckte han.

Han fick inget tydligt svar.

– Jag har ingen stark åsikt om buss eller spårvagn. Jag kör bil för det mesta, sade Darko Mamkovic.