Det innebär några minuter längre restid mellan Linköping och Stockholm. Cirka sex minuter mer får passagerarna räkna med än om tåget skulle gå i 320 kilometer i timmen.

Men det är fortfarande ett attraktivt och ett snabbt ressätt, anser Ulf Arumskog, utvecklingschef på Norrköpings kommun.

– Detta är inget avgörande, anser han.

Artikelbild

| Järnvägen vid Stora Vänge.

Det har funnits en osäkerhet förut, menar Ulf Arumskog. Han tycker det är bra att Trafikverket "sätter ner foten".

– Det är bra att man rätar ut detta. Detta är inte heller avgörande för Ostlänken och planerna runt kring projektet.

Trafikverket anser inte att man tjänar tillräckligt på den högre hastigheten på vissa sträckor. Detta när man tittar på hur naturen ser ut och på stationsplaceringarna. Men det är också betydligt högre investeringskostnader på att bygga spår som klarar 320 km/h. Att bygga för 250 km/h är billigare initialt.

– Det blir lägre investeringskostnader, däremot blir det högre underhållskostnader, säger Ulf Arumskog.

Men underhållet av järnvägen har ju varit ganska eftersatt?

– Ja, man kanske har lärt sig att man måste göra något åt det.

Lars Stjernkvist (S) säger sig vara nöjd med beslutet.

– Det här har varit en het fråga ända sedan diskussionerna drog igång för 25 år sedan, säger han.

Han menar att ju längre man är från Stockholm desto viktigare har det varit med riktigt snabba tåg. Men Norrköping är inte riktigt i den situationen.

– Jag hade gärna sett 320 km/h, men tycker att detta är acceptabelt. Vi har fått klartecken nu och kan fullfölja planeringen, det är det viktigaste.

Sträckan Linköping–Lund hamnar på 320 km/h.