Det var i november 2013 som flickan akut sökte hjälp på vårdcentralen. Hon ville ha hjälp med att ta akutmedicin och berättade att hon är allergisk mot jordnötter.

Men istället fick flickan dropp för lågt blodtryck och först när hennes tillstånd försämrades kraftigt gavs en adrenalininjektion direkt i blodet. På den sprutan reagerade flickan kraftigt. Hon fick svårt att andas och drabbades av huvud- och bröstsmärtor.

Ambulans larmades och när den hade kommit till vårdcentralen fick flickan en ny kraftig reaktion och i ambulansen fick hon adrenalininjektion direkt in i en muskel.

Mamman, som anmält händelsen, menar att flickan utsattes för stora risker. Inspektionen anser att patienten vid detta tillfälle inte fick en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård.

– Vi tar IVO:s kritik på allvar och har tydliga rutiner för hur en allergireaktion ska hanteras, säger Hanna Skytt, vårdcentralschef i Åby.

– Vi har pratat om händelsen och kommer åter att diskutera inom läkargruppen att vi alla följer de rutiner som finns. Om det enskilda fallet kan jag inte uttala mig.