Läraren Eva Lindahl får Kungliga Vitterhetsakademiens pris för sina insatser som historielärare på De Geergymnasiet i Norrköping.

Priset delas årligen ut för berömvärd lärargärning inom skolväsendet, och prissumman är 50 000 kr. Dessutom får De Geergymnasiets bibliotek 20 000 kr.

Enligt motiveringen har Eva Lindahl ett elevfokus som är utöver det vanliga.

Artikelbild

- Jag tror att det märks att jag tycker om mitt arbete, säger Eva Lindahl.

"Hennes kreativa historieundervisning fångar, utmanar och utvecklar eleverna med varierade metoder som rollspel, digitala redskap och undersökande arbetssätt. Hon driver också frågor om demokrati och rättvisa, alltid med elevens bästa i fokus."

– Vi historielärare behöver göra historieämnet relevant för eleverna, visa på sambanden mellan nu och då. Genom att låta eleverna upptäcka att de kan påverka historien skapas en nyfikenhet för det som varit, det som är och det som kommer. Jag tror att det märks att jag tycker om mitt arbete och att jag tycker om att undervisa mina ämnen, säger Eva Lindahl i ett pressmeddelande.

– Den stora utmaningen är och har alltid varit att levandegöra undervisningen och att göra den meningsfull för eleverna. I dag har dessutom ytterligare en faktor tillkommit, att konkurrera om elevernas uppmärksamhet i det enorma informationsflöde som de möter, säger hon vidare.

Kungliga Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika 1753. Dess främsta syfte är att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap och kulturmiljövård.

Eva Lindahl tar emot priset vid Kungliga Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars.