– Vi kan ha andra förslag om hur vi ska komma till rätta med ekonomin, som kanske till och med vänstern skulle kunna stödja. Med den vetskapen tror jag att koalitionen är mer motiverad att föra mer konstruktiva samtal med oss i Moderaterna och Kristdemokraterna, säger Per Larsson (KD) oppositionsråd.

Det som förenar Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna, tror Per Larsson, är den gemensamma frustrationen över att koalitionen inte gjort tillräckligt för att komma tillrätta med ekonomiska underskott och växande vårdköer.

Att KD och Vänsterpartiet skulle inleda ett politiskt samarbete håller han för helt uteslutet. Han erkänner att det inte var alldeles självklart för KD med valteknisk samverkan med Vänsterpartiet.

– Jag hoppas att de som röstat på oss förstår att vi inte släpper fram vänsterpolitik. Vi gör det här för att vi är oroliga för det läge regionen är i. Den här valtekniska samverkan öppnar upp för att få bredare lösningar för att få ordning på ekonomin och vårdköerna.

– Vi vill tvinga fram att koalitionen måste prata med oss i Moderaterna och Kristdemokraterna.

Varför inledde ni inte valtekniskt samarbete med SD istället, det skulle ge er fler platser i nämnderna?

– Den tydligaste skillnaden, om man bortser från politikens innehåll, är att Vänsterpartiet ändå är ett seriöst parti Skulle deras budgetförslag vinna går det att regera på deras politik. SD:s förslag går däremot inte att regera på. De är i princip aldrig närvarande på sina kontor i regionhuset och halva styrkan har under den senaste mandatperioden blivit politiska vildar. Oavsett politikens innehåll har de inte uppfört sig som ett seriöst parti.

Öppnar ert valtekniska samarbete för att SD blir ett vågmästarparti?

– Nej det tycker jag inte. Hade vi och Moderaterna ett organiserat samarbete med V skulle det ha varit så. Nu har vi inte det. Det här är en strikt matematisk uppgörelse som påverkar de två viktiga nämnderna, regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

Enligt Per Larsson vinner Vänsterpartiet mycket lite på den valtekniska samverkan. De får ersättarplatser i Region- och utvecklingsnämnden liksom i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden, medan M och KD delar på de två extra platserna i regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden. De som ger den samlade oppositionen majoritet i samtliga nämnder och regionfullmäktige.

– Vänsterpartiet kan ses som vågmästare på samma sätt som KD och M. Om Koalitionen vill få igenom en fråga och vänder sig till oss i KD och M vet de att de får igenom den frågan.

Moderaterna och kristdemokraterna fortsätter sitt samarbete från förra mandatperioden. Det betyder att de som största block inom oppositionen delar på rollerna som oppositionsråd och ordförandeposter.

– Det här kan ge mer allianspolitik i regionen chansen är större att koalitionen söker stöd från oss, säger Per Larsson.