Den liggande detaljplanen för Strömsholmen säger att det som får byggas ska vara det som kallas centrumverksamhet.

– Det kan vara många olika saker, men till exempel inte bostäder eller industri, säger Malin Cuclair, projektledare för strategisk planering på stadsbyggnadskontoret.

LÄS MER:Hotellbygget på Strömsholmen har stoppats

LÄS MER:"Kommunen måste sätta ner foten"

Om den nya stadsplaneringsnämnden beslutar om en ny markanvisningstävling måste den ta ställning till vilka kriterier som ska ställas och hur de ska formuleras. Det är ett arbete som måste förberedas och beredas i nämndens presidium.

– Absolut tidigast i februari kan nämnden fatta ett beslut om det, säger Malin Cuclair.

Sedan måste intressenter få åtminstone några månader på sig att lämna in förslag, som sedan ska bedömas innan nämnden utser vinnare.

– Det är en ganska lång process, säger Malin Cuclair.

Strömsholmens framtid är något som har diskuterats livligt de senaste 20 åren och det har funnits många olika förslag. Nu är det återigen alltså oklart vad som kommer att byggas här.

– Det är en besvikelse hos oss också. Det är viktigt att det blir något på den här platsen och att det blir något bra, säger Malin Cuclair.