På tisdagen invigdes Hyresbostäders nya trygghetsboende Idyllen i Kneippen. Det handlar om ett fyrtiotal lägenheter i olika storlekar i fyra huskroppar. Ettor till treor från 40 kvadratmeter till den största på 119 kvadratmeter. Lägenheterna är totalutrustade och tillgänglighetsanpassade med exempelvis extra utrymme i badrummen.

– Det finns en stor efterfrågan av trygghetsboenden. Just nu finns det ett glapp mellan det egna boendet och äldreboendet. Att bygga fler trygghetsboenden tillgodoser det behovet. Jag är stolt över att vi har tagit steget att bygga Idyllen, säger Thomas Idenås (S), ordförande i Hyresbostäder.

Enligt Thomas Idenås finns fler planerade trygghetsboenden i Hyresbostäders regi. Närmast på tur står att konvertera ett redan befintligt hus på S:t Persgatan till denna boendeform.

Artikelbild

| Hyrorna är ganska höga. Mellan 6 965 och 14 702 kronor i månaden. Men hyresgästerna verkar vara nöjda med Idyllen.

– Nyproduktion är dyrt och det har diskuterats när det gäller Idyllen. Men att göra om fastigheten på S:t Persgatan ger en annan prisbild. Då kan vi bygga ett boende som blir billigare, säger han.

Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, är glad att Idyllen står klar. Han vill dock inte säga om det kan bli fler än de just nu planerade trygghetsboendena.

– Vår förhoppning är att ett sånt här boende ger både högre livskvalitet och bättre hälsa. Men vi vill utvärdera det hela först innan vi tar ställning om det behövs fler. Men jag kan säga så mycket att om det blir som vi hoppas och tror, med friskare äldre, är det absolut värt att överväga fler boenden av den här typen.