Enligt avtalet skulle en tredjedel av pålningen för hotellbygget vara påbörjad senast den 30 november i år.

– Det var den inte, konstaterar Kikki Liljeblad (S).

Hon är ordförande i stadsplaneringsnämnden en kort tid till, innan fullmäktige väljer en ny nämnd.

Artikelbild

| Vad ska hända med Strömsholmen? På torsdag meddelade kommunen att det planerade hotellbygget stoppas.

Tjuren Projektpartner AB, som skulle bygga hotellet har redan fått förlängd tid två gånger. Från början skulle arbetet ha varit påbörjat för snart ett år sedan.

– Vi har diskuterat förlängningar allmänt i nämnden och alla – från vänster till höger – har varit otroligt tydliga med att man kan få en andra chans, men inte förlängning hur länge som helst, utan kommunen måste sätta ner foten, säger Kikki Liljeblad.

Kommunen konstaterar nu att avtalet har löpt ut och att byggnadsskyldigheten inte har uppfyllts. Därmed kan kommunen belägga företaget med ett vite på 2,7 miljoner kronor.

Strömsholmens framtid har diskuterats i minst 20 år och det har funnits en mängd förslag.

Artikelbild

| Skissen som Tjuren fick bygglov på för ett år sedan. Nu blir det inget.

2015 beslutade stadsplaneringsnämnden om en markanvisningstävling och ville att det skulle byggas något som gjorde Strömsholmen till en lockande plats, öppen för Norrköpingsborna dygnet runt.

Tjuren Projektpartner vann med sitt förslag om ett boutiquehotell med restaurang och takterrass. Den första skissen möttes av en stormvåg av kritik från Norrköpingsborna.

I bygglovsansökan hade fasaden ändrats. Efter att bygg- och miljöskyddsnämnden sagt ja till bygglov har företaget velat göra fler förändringar, som innebär att det behövs ett reviderat bygglov. Alldeles nyligen gav stadsarkitekt Karin Milles ett muntligt OK till ett nytt förslag av fasadens utformning och nya bygglovsansökningar har just skickats in.

– Det är jättetråkigt att det har blivit så här, säger Niklas Haglund på Tjuren Projektpartner.

Han pratar mycket om den unika platsen och om vikten av att det som byggs blir riktigt bra.

Ger ni upp?

– Om Norrköping vill att vi ska bygga så bygger vi. Om Norrköping inte vill att vi ska bygga så bygger vi inte, säger han, men lägger till att innan han är beredd att börja vill han ha klart hur avfallsfrågan ska lösas när sopbilar inte får köra ut på ön.

Malin Cuclair, projektledare för strategisk planering på stadsbyggnadskontoret, bekräftar att kommunen inte tycker det är lämpligt att sopbilar kör ut på ön eftersom det kommer att vara gång- och cykelstråk där.

– Men sopfrågan går att lösa på olika sätt. Vi ser inte att det är något problem, säger hon.

Nästa år får den nya stadsplaneringsnämnden ta ställning till ett förslag om en ny markanvisningstävling. Den måste utgå från den liggande detaljplanen, som säger att det är centrumverksamhet som gäller. Vilka kriterier som ska gälla är det dock upp till nämnden att besluta om.

– Centrumverksamhet kan vara många olika saker, men till exempel inte bostäder eller industri, säger Malin Cuclair.

Hennes bedömning är att nämnden kan fatta beslut om en ny tävling absolut tidigast i februari och sedan måste intressenter få tid på sig att lämna in förslag.

Innan det är klart vad som ska byggas på Strömsholmens västra del vill kommunen inte dra igång med parkarbeten och det planerade badet där. Byggarbeten kan förstöra så att kommunen måste göra om och får dubbla kostnader. Däremot är kommunens avsikt att börja med bryggor och en del parkjobb på den östra delen.