Sverigedemokraterna frågade i en interpellation varför utbildningenämnden inte tagit med politisk åsikt som diskrimineringsgrund i nya riktlinjermot mot kränkning och diskriminering i skolorna.

Skolkommunalrådet Olle Johansson (S) förklaring var att i Skollagen, som riktlinjerna för skolornas arbete uppdaterades mot, hänvisas till Diskrimineringslagen och där finns inte politiska åsikter med.

Darko Mamkovic, SD:s gruppledare, såg ett helt annat syfte och menade att en skrivning om politiska åsikter inte fanns med eftersom den skulle hindra etablissemanget att fortsätta ägna sig åt indoktrinering på skolorna och han drog paralleller till diktaturregimer.

Artikelbild

| Darko Mamkovic (SD) anklagade andra ledamöter för lögner.

– Olle Johansson hyser förakt för oliktänkande, sade han just innan fullmäktiges ordförande Louise Malmström (S) avbröt honom och förklarade att han gått över gränsen, medan han själv undrade om han inte hade rätt att uttrycka sina åsikter.

Ett par timmar tidigare behandlades en sverigedemokratisk motion som ett kommunalt totalstopp för flyktingmottagande. Då anklagade Darko Mamkovic flera gånger socialdemokratiska ledamöter för att ljuga.

I motionen beskrivs Norrköping som ett tydligt exempel på en kommun som inte längre kan ge sina invånare den välfärd de bör vara berättigade till eftersom kommunen tagit på sig ett orimligt högt mottagande av flyktingar. Det förklaras också att kommuner, som nekar att ta emot enligt bosättningslagen, inte riskerar något straff.

I år ska Norrköping ta emot 91 personer enligt denna lag.

Artikelbild

| Lars Stjernkvist (S) hoppas på förändring med hjälp av regeringen.

– Här har vi en möjlighet att sända en signal om att det är nog nu, sade Markus Wiechel (SD) och tyckte att bosättningslagen strider mot det kommunala självbestämmandet.

Lars Stjernkvist (S) förklarade att partierna i den styrande Kvartetten också tycker att Norrköping tar ett orimligt ansvar och har fört fram det till regeringen och hoppas på en förändring den vägen.

Artikelbild

Margareta Borggren (S) ville ha exempel på vilken välfärd som inte längre ges och vilka andra lagar som Sverigedemokraterna anser att kommunen kan bryta mot.

Markus Wiechel exemplifierade med nedlagda träffpunkter och brister på friskolan Kunskapsljuset. Det fick Irma Görtz (S) att konstatera att inga träffpunkter lagts ner under den här mandatperioden och att det är Skolinspektionen som är tillsynsmyndighet för friskolor.

Det blev en lång debatt, mestadels mellan SD och S, ända tills Lars Stjernkvist undrade vad kommunens nästa största parti Moderaterna tycker.

– Vi är väldigt eniga med dig och det ni gått fram med i Kvartetten för mer jämlika villkor. Det arbetet står vi bakom. Vi ska inte sticka under stolen med att mottagandet innebär stora utmaningar. Där har Darko Mamkovic och Markus Wiechel rätt, men jag tycker ni ska koncentrera er på att ta fram konstruktuva förslag, sade Sophia Jarl till dem.

– Nu börjar jag bli trött på att prata med er, förklarade Markus Wiechel strax efter.

Ett av de första ärendena under kvällen handlade om riktlinjer för barns och ungas delaktighet i kommunen. I dem hänvisas till FN:s barnkonvention. Darko Mamkovic förklarade att den svenska översättningen från1990 felaktigt översätter ordet för "värdighet" till "lika värde". Han menade att syftet är att vilseföra människor och att kommunens riktlinjer för det vidare och att formuleringar borde ändras.

Sverigedemokraterna fick inte stöd av något annat parti i någon av de tre debatterna.