Det är mycket torrt i skog och mark i framför allt Östra Östergötland. Därför går nu myndigheterna ut med en uppmaning om att ta det försiktigt när du eldar utomhus.

– Det råder stora skillnader inom Östergötland när det gäller brandrisken och därför är det inte motiverat att införa eldningsförbud i hela länet, säger Håkan Dahm, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen Östergötland.

Framför allt är det i de östra delarna av Norrköpings kommun samt i Söderköpings och Valdemarsviks kommuner som de överhängande riskerna finns. Håkan Dahm har några tips och råd vad den som ska elda ska tänka på.

– Det är jättefint och mysigt med en brasa. Men man ska tänka på att det är den som startar brasan som också har ett ansvar att se till att den är riktigt släckt när man lämnar platsen, säger han.

Har du något mer tips som du vill dela med dig av?

– Tänk alltid till före. Kolla vilka möjligheter det finns att släcka en eld när du sätter igång brasan. Det är också alltid att föredra lövträd när du sätter igång en eld. Spridningsrisken är mindre med lövträd, säger Håkan Dahm.

Inför midsommarhelgen ser det enligt SMHI:s brandriskprognoser ut att vara störst risk för skogsbränder på lördagen. Räddningstjänsten håller sig beredd och följer brandriskläget hela tiden.

– Vi har god beredskap för såväl den ökade brandrisken som den stundande intensiva trafikhelgen, säger Ulf Lago, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Östra Götaland i en kommentar.