Det är inte bara Enebyskolans lektionssalar som får nytt utseende. Intill de paviljonger som just nu monteras för att lösa den fuktskadade skolans lokalproblem, ska det bli en ny idrottshall.

– Förfrågan är ännu inte ute och det är inte upphandlat. Men i investeringsbudgeten för 2017 satsas 28 miljoner kronor på Enebyhallen, som blir 860 kvadratmeter stor, säger Daniel Ackerman på det kommunala fastighetsbolaget Norrevo.

Varför bygger kommunen den här hallen?

Artikelbild

| Hallbrist. Den nuvarande idrottshallen vid Enebyskolan räcker inte till åt alla elever.

– Den nuvarande idrottshallen används av Enebyskolan, Enebypark och Kyrkskolan. Alla tre skolorna har utökat sin verksamhet de senaste åren och idrottshallen är en begränsande faktor. För läsåret 2016/17 är det extra omklädningsrummet en lösning men för kommande år behövs en utökning av tider för ämnet idrott och hälsa.

– Det finns ett stort behov av en mindre hall som ett komplement till Enebyskolans idrottshall.

Olle Vikmång (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hoppas att Enebyhallen kan hjälpa till att lösa den hallbrist som just nu råder i Norrköping.

– Det behövs flera hallar och vi jobbar på det. Nu får vi i alla fall en hall till som kan hyras ut.

Enebyhallen beräknas att stå klar till höstterminsstart 2018.