– I demokratins namn: Vi är ett helt bostadsområde som säger nej till festlokalen - när ska ni lyssna på oss? sade Nedim Isik.

Han är en av grannarna till den nya festlokalen på Tryffelgatan 1 som byggnads- och miljöskyddsnämnden gett bygglov till.

Det är andra gången som företaget bakom bygglovsansökan fått bygglov. Förra gången överklagade flera grannar beslutet om bygglov till länsstyrelsen, som valde att upphäva nämndens beslut eftersom byggnaden med hissrummet på taket var för hög. I den nya ansökan har hissrummet tagits bort.

Artikelbild

| Grannarna Nedim Isik, Jonas Lemon, Fredrik Elg, Kurt Gustavsson och Johanna Lemon är frustrerade över att kommunen gett bygglov till en festlokal mitt i deras villaområde.

Fem grannar till festlokalen hade stämt träff med kommunens företrädare i förvaltningshuset Rosen på tisdagseftermiddagen.

Håkan Elm, avdelningschef för plan- och byggnadslov, konstaterade inledningsvis att detaljplanen för den aktuella fastigheten är från 1980.

– Enligt gällande lagstiftning får vi inte säga nej till bygglov om det följer detaljplanen och i det här fallet finns det ingen anledning att säga nej, sade han.

Han fick direkt mothugg av grannarna till festlokalen. De ifrågasatte hur kommunen kan ge bygglov för en festlokal för syrianska bröllop mitt i ett villaområde.

Artikelbild

| En drönarbild över området där festlokalen ska byggas.

– Jag är själv syrian och vet hur mycket liv det är på bröllopsfester. Det börjar med att alla kommer i sina bilar och tutar och sedan fortsätter festen med hög musik hela natten. Det kommer att bli mycket dunka, dunka – som en nattklubb. Hur kan det tillåtas mitt i ett villaområde? Vad krävs för att få till en ändring? undrade Nedim Isik.

En annan granne, Fredrik Elg, ifrågasatte varför kommunen varken har gjort någon trafikmätning i området eller följer sina egna riktlinjer om hur många parkeringsplatser som en lokal för över 1100 personer behöver. Han menade att de drygt 50 planerade parkeringsplatserna aldrig kommer att räcka till.

Under mötet växte frustrationen bland grannarna när de inte tyckte att de fick några svar

– Ni vill gömma er bakom paragrafer, men vi är levande personer som drabbas, sade Nedim Isik.

Håkan Elm svarade:

– Jag förstår det du säger – din känsla av att vi gömmer oss bakom paragrafer, men vi är anställda för att pröva saker utifrån paragrafer.

Förutom att skriva på protestlistan har 85 personer överklagat bygglovbeslutet, som nu ligger ärendet hos länsstyrelsen.

Vi har sökt företaget som vill bygga en festlokal, utan att lyckas nå dem. I en tidigare artikel har de dock sagt att verksamheten inte på något sätt kan jämföras med en nattklubb.