– Vi tycker att Vänsterpartiet hade goda argument för varför fritidsgårdarna är stödjande för skolorna, säger Kikki Liljeblad (S), nämndens ordförande.

– Fritidsgårdarna jobbar mycket förebyggande och ska vi se till så att människor inte hamnar i felaktiga miljöer, i kriminella miljöer där det finns narkotika, då måste fritidsgårdarna få möjlighet att verka, säger Peter Butros och är glad att Kvartetten ställde sig bakom förslaget som innebär att de två miljoner kronor det handlar om istället tas från posten systemförvaltning, där olika IT-relaterade poster ingår.

Han ser fritidsgårdarna som väldigt viktiga, inte minst för de barn och unga vars familjer inte har råd att betala för dyra fritidsaktiviteter.

Artikelbild

| Kikki Liljeblad (S) tycker att Vänsterpartiet hade goda argument.

I övrigt gick Kvartettens förslag till budget för nämnden igenom, med den tidigare ändrade skrivningen om Moa-mottagningen och Ungdomshälsan. I stället för att direkt säga upp de avtal som utbildningsnämnden har med Region Östergötland om verksamheterna ska det nu föras en dialog både inom kommunen och med Regionen för att se om någon annan nämnd i kommunen kan ta över.

Peter Butros förklarar att den skrivning som nu finns är tillräckligt bra för att partiet inte skulle rösta emot den.

– Men ser vi att det preventiva arbetet försämras kommer vi definitivt att begära en förändring, säger han och tillägger att det även utan det arbete som Moa-mottagningen gör för utbildningsnämnden finns ett drogpreventivt arbete ute på skolorna.