De senaste tio åren har Centrala studiestödsnämnden, CSN, samlat in statistik från landets gymnasieelever. I deras granskning ser de över hur många av eleverna som fått sina studiemedel indragna på grund av skolk och årets siffror visar på en rekordökning. Under det senaste läsåret har CSN stoppat utbetalningar till 10,2 procent av Norrköpings gymnasieelever på grund av hög frånvaro. Under det förra läsåret låg den siffran på 7,5 procent. Fjolårets resultat var visserligen en minskning från läsåret 2015-16 då samma siffra låg på 7,7 procent men enligt CSN är det vanligast att siffrorna stiger.

– Egentligen har vi sett en ökning ända sedan vi började ta fram dem här siffrona för tio år sedan, säger han.

Utbildningsnämndens förste vice ordförande Fredrik Franzén (L) har inte läst undersökningen ännu men medger att siffrorna är problematiska. Om det finns någon särskild orsak till den ökade frånvaron vet han inte ännu.

– Jag har ingen förklaring till det. Jag vill titta på respektive skola innan jag kan dra en slutsats av CSN:s material. Men det här är bland det första vi måste ta upp för det här är ju allvarliga siffror, säger han.

Andreas Dahlkvist på CSN har sett vissa mönster under deras årliga granskning. Bland annat nämner han kön och ursprung som möjliga faktorer.

– Precis som tidigare ser vi en skillnad mellan pojkar och flickar där frånvaron är högre hos pojkarna. Sen har vi sett en tydlig ökning bland utländska medborgare och det får ju genomslag på det totala siffrorna, säger han.

Fredrik Franzén vill nu att utbildningsnämnden ska se över vad som ligger bakom frånvaron.

– Det som är viktigt är att kolla upp hur det ser ut för de skolorna vi är huvudman för. Friskolorna har vi svårare att påverka. Sen kan vi se lite var de nyanlända är i skolgången och om det finns en sån koppling.

I Finspångs kommun visar statistiken en ökning för varje av de tre senaste läsåren. Läsåret 2015-16 stoppades utbetalningarna till 2,4 procent av eleverna, 4,4 procent för läsåret 2016-17 och 4,9 procent för läsåret 2017-18.

NT har sökt Utbildningsnämndens ordförande Olle Johansson (S).

pontus.keskisarkka@ostgotamedia.se