Det var i april 2015 som stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja ett detaljplaneprogram för Vilbergen. Syftet var att utveckla och förtäta området genom att komplettera befintliga bostadsområden med i huvudsak fler bostäder.

LÄS MER:Infekterad konflikt om förtätning

Ganska snart började en proteströrelse växa fram bland boende i Vilbergen. Därefter följde fyra år med insändare, informationsmöten, öppet hus, medborgardialog, samråd och granskning. Efter många turer har en ny detaljplan nu presenterats för politikerna.

Artikelbild

| Det är främst ut mot Gamla Övägen som det blir nya hus av varierande höjd.

– Vi har pratat med alla politiska partier, tyvärr kommer förslaget nog att röstas igenom, säger Sven Karlsson i samrådsgruppen i Vilbergen som protesterar mot planerna.

Enligt detaljplanen ska det byggas radhus, stadsvillor och flerfamiljshus. Det blir också påbyggnad av befintliga lamellhus. Det förslag som läggs fram till kommunfullmäktige skiljer sig en hel del från de första planerna. Förtätningen är mindre omfattande nu, från ungefär 1 200 nya bostäder till cirka 700.

Men det räcker inte för de boende.

– Vilbergen kommer att bli ett nytt Rinkeby. Bygger man bara hyresrätter inom ett litet område så blir det stora problem, vi ser helst att det byggs bostadsrätter, säger Sven Karlsson.

Artikelbild

| Från början var planen att det skulle bli 1200 nya bostäder, nu landar det på ungefär 700.

Ett argument för förtätning är att det blir billigare än nybyggen?

– Jag fattar ju att det här är en ekonomisk fråga för kommunen. Men vi menar att det finns andra ytor i området som man kan bygga på.

Artikelbild

| Åsa Flink och Sven Karlsson tycker inte att de fått något gehör hos kommunen angående förtätningen.

Samrådsgruppen har lagt fram förslag på att det i stället kan byggas i området från Klingagatan till bron över Söderleden. Från samhällsbyggnadskontorets är förslaget dock uteslutet.

– Det är ju inte så enkelt att peka ut en annan plats att bygga på. Det hör ihop med att det finns olika markägare, säger Azita Taheri, planarkitekt och handläggare vid samhällsbyggnadskontoret.

Hur ser du på protesterna från de boende?

– Jag har förståelse för att man kan känna oro när området man bor i förändras. Men vi har följt alla reglerna, de boende har fått komma till tals i form av samråd och medborgardialog, säger Azita Taheri.

Trots att allt talar för att detaljplanen antas av kommunfullmäktige inom kort har boende i Vilbergen inga planer på att ge upp.

– Förlorar vi nu så känns ju allt bara meningslöst. Vi kommer att gå vidare till Mark- och miljödomstolen, lovar Sven Karlsson.

Beslut om antagande av detaljplanen planeras till kommunfullmäktige den 30 september.