Redan 2014 lanserades Dagsbergsfältet som det bästa alternativet för den nya räddningsstationen i Norrköping. I oktober 2017 fattade stadsplaneringsnämnden beslut om att inleda planarbete.

Och nu kommer nästa steg – på stadsplaneringsnämndens nästa möte den 18 september ska man fatta beslut kring detaljplan.

– Beslutet gäller det fortsatta detaljplanearbetet utifrån det förslag Norrevo (det kommunägda fastighetsbolaget) har lagt fram. Förslaget är att stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

Artikelbild

| Dagsbergsfältet anses vara det bästa alternativet för den nya brandstationen.

Som vi tidigare har berättat påverkas Norrköpings Fältrittklubb (NFK) av planerna för Dagsbergsfältet. Enligt Liljeblad kommer kommunen dock ta hänsyn både till NFK och planeringen av Johannisborgsförbindelsen i det fortsatta detaljplanearbetet.

– När det gäller ridklubben så har de fattat styrelsebeslut om att de vill vara kvar på området även om de får en mindre yta att vara på, säger Liljeblad.

Hur känns det att ha nått detaljplansläge?

– Då vi ju haft många och långa samtal kring den nya räddningsstationen känns det bra att vi är här nu. Den nuvarande stationen ligger i ett trångt område med många skolbarn i närheten, så vi behöver ett nytt ställe.

Artikelbild

| Kommunen lovar att ta hänsyn till NFK:s verksamhet på Dagsbergsfältet.

Vad är det som kan stoppa att stationen nu byggs på Dagsbergsfältet?

– Det hanteras som alla andra detaljplaner, alla detaljplaner kan överklagas.

Om allt går enligt planerna ska den nya stationen börja byggas 2021/2022.