I helgen har hon haft en diskussion med representanter för Region Östergötland.

– Jag har levt i tron att man haft en bredare dialog än de har uppfattat att det varit, säger hon nu och förklarar att hon får ta på sig att inte ha ställt tillräckliga kontrollfrågor.

I fredags presenterade Kikki Liljeblad Kvartettens förslag till internbudget för utbildningsnämnden, som hon är ordförande i. Då var förslaget att säga upp avtalen om nämndens del i Moa-mottagningen och i Ungdomshälsan. Det är fortfarande målet, förklarar hon.

– Men vi ska ta en dialog både internt i kommunen och med Region Östergötland.

Därför är nu Kvartettens förslag att de delar av verksamheterna som de båda avtalen gäller ska föras in under Centrala Elevhälsan, som får ett generellt sparbeting motsvarande den besparing nämnden gör om avtalen sägs upp.

Skulle det i dialogen visa sig att en uppsägning av avtalen påverkar verksamheterna, utöver det som är utbildningskontorets del av dem, ska frågan tas tillbaka till utbildningsnämndens presidium, som då ska undersöka om utbildningskontorets del kan läggas över på någon annan nämnds verksamhetsområde.

– Socialtjänsten har ju det stora avtalet med Moa-mottagningen, säger Kikki Liljeblad och tycker inte att verksamheten har en tydlig koppling till utbildningsnämndens uppdrag.

Kikki Liljeblads förhoppning är att utbildningskontoret ändå ska kunna säga upp avtalet så att det ger ett halvårs besparing.