Idrottshallen i Kättinge har blivit en viktig plats för både invånare och kringboende. Här hålls aktiviteter som innebandy, motionspass, volleyboll och bollek för alla åldrar. Många boende i Kättinge deltar i aktiviteterna, som har varit uppskattade och utökats. Nu finns planer på att starta upp en yogagrupp och ett futsal-lag.

Men för ett par veckor sedan förändradesallt. Kultur- och fritidskontoret meddelade i ett kort mejl till styrelsen i Kättinge IF, som håller i de flesta aktiviteterna, att de inte längre skulle få hyra hallen. Styrelsemedlemmarna blev förvånade, de hade inte hört någonting om sådana eventuella planer och hade inte heller blivit kontaktade tidigare.

Om föreningen inte längre kan använda hallen skulle verksamheten helt falla samman.

Artikelbild

| De aktiva i idrottshallen i Kättinge var mycket besvikna över att de inte längre skulle få hyra hallen.

– Det här har varit så efterlängtat och uppskattat och ett sätt både för att röra på oss och att hålla bygden igång, säger en besviken Peter Erlandsson, ordförande i Kättinge IF.

– De förstår inte vad det innebär för bygden, för dem är det bara några timmar i veckan, men det är stort för oss. När det äntligen börjar hända något slår de undan fötterna på oss, säger Elisabeth Lindberg som sitter i Kättinge IF:s styrelse.

Verksamheten har också varit viktig ur fler aspekter än idrott, påpekar Emil Gundessen, barn- och ungdomsansvarig i Kättinge.

– Bland annat har flera nyanlända deltagit i aktiviteterna och vill nu bli ledare.

Förklaringen de fick till att hallen skulle stängas för uthyrning var att den bara hyrs ut några "strötimmar" och att de kan åka till hallen i Östra Husby istället. Men det är både felaktigt och orealistiskt, menar föreningen.

– Hallen används sju timmar i veckan och verksamheten utökas hela tiden, jag kallar inte det "strötimmar". Och att ha aktiviteterna i Husbyär inte aktuellt, där är hälften av våra tider uppbokade och många av våra deltagare bor utanför Kättinge och åker redan långt, flyttar aktiviteterna till Husbykan de inte vara med, säger Emil Gundessen.

De ifrågasätter också besparingen med att sluta hyra ut hallen. Kultur- och fritidskontoret hyr hallen av det kommunala fastighetsbolaget Norrevo och hyr sedan ut hallen till föreningar och allmänhet till ett kraftigt subventionerat pris – vilket innebär att uthyrningen blir en kostnad för Kultur- och fritidskontoret.

– Men om de slutar hyra ut den är det ju bara Kultur- och fritidskontoret internt som sparar. Kommunen som helhet betalar ju fortfarande för den. Så vi skattebetalare skulle fortfarande betala för hallen, men den skulle stå oanvänd, säger Mats Andersson som deltar med sina två barn i aktiviteterna.

Sedan de fick beskedet har föreningen upprepade gånger kontaktat Kultur- och fritidskontoret, utan något gensvar. Men då de började kontakta politiker och tidningen tog det plötsligt fart, säger de. Medan vi sitter och pratar i klubbhuset i Kättinge får Mikael Bäckman, träningsledare ett mejl skickat till sig från styrelsens sekreterare:

– Det är från ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, han skriver att vi "bör kunna utgå ifrån" att få fortsätta hyra hallen, utbrister han glatt.

De andra i klubbhuset blir glada och lättade. Men samtidigt är de kritiska till att de skulle behöva gå såhär långt för att få någon ändring.

– Beslutet var ju fortfarande felaktigt, säger Mikael Bäckman.