Så säger Louise Malmström (S) som är ordförande för kommunfullmäktige i Norrköping.

På måndagens kommunfullmäktige anklagade Sverigedemokraternas gruppledare Darko Mamkovic skolkommunalrådet Olle Johansson (S) för att hysa förakt mot oliktänkande och använda samma metoder som diktaturregimer. Orsaken var att utbildningsnämnden i uppdaterade riktlinjer mot kränkningar och diskriminering i skolorna inte nämnde politisk åsikt som diskrimineringsorsak, utan följde Diskrimineringslagen, såsom Skollagen anger.

Ganska snabbt avbröts Darko Mamkovic av Louise Malmström.

Artikelbild

– Vi är alla valda med öppna kort. Vi ska inte anklaga varandra för diktatoriska metoder och misstänkliggöra varandra för att ha dolda agendor, säger hon ett par dagar efter mötet.

Hon tycker inte att ledamöter ska anklaga varandra för lögner heller, även om hon inser att det kan vara en glidande skala i hur man uttrycker sig.

Darko Mamkovic har ingen förståelse för att han blev avbruten.

– Nej, inte med tanke på hur det har varit tidigare, säger han och har egna exempel när han tycker att ordföranden borde ha avbrutit men inte gjorde det.

Artikelbild

| Louise Malmström (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Tycker du att du gjorde något fel?

– Nej, det var ett ifrågasättande av ett beteende.

Tycker du att det var någon skillnad på måndagens fullmäktig jämfört med andra?

– Vi har haft några möten där det hettat till. De andra vill göra det till ett politiskt spel och skrämma oss så att vi inte vågar säga vad vi tycker. Mig kommer de aldrig att skrämma.

På sociala medier skriver flera socialdemokrater att måndagens debatt var ett lågvattenmärke?

– De försöker flytta fokus från sakfrågorna. Vi Sverigedemokrater kommer att höras och synas mycket framöver. Det lovar jag.

Däremot förklarar Darko Mamkovic att han inte hade för avsikt att angripa Olle Johansson personligen, utan talade till hans funktion som ordförande i utbildningsnämnden.

Fullmäktiges presidium har regelbundna möten med partiernas gruppledare om olika saker, bland annat hur man uttrycker sig. Det händer då och då att ledamöter från olika partier går över gränsen för det som anses OK i debatten.

– När man pratar med gruppledarna efteråt brukar de hålla med. Vi kommer att fortsätta föra samtal med gruppledarna om värdet av en schysst och respektfull ton i debatten, så som vi kommit överens om och skrivit under på, säger Louise Malmström.