På onsdagen delade kommunfullmäktiges ordförande, Olle Vikmång, ut det så kallade Fem i tolv-priset vid en ceremoni i Dominohuset. Priset tilldelas föreningen Equal Rights for Integration – en ideell, religiöst och politiskt obunden organisation, som länge arbetat med att främja mänskliga rättigheter och mångfald. Syftet med föreningen är att motverka rasism och utanförskap i samhället.

Equal Rights for Integration har bland annat skapat mötesplatsen Språkvänner, där människor från hela världen kan mötas. Målet är att skapa kamratskap och gemenskap mellan grupper i samhället som annars lever åtskilda. Föreningen erbjuder även utbildningar och workshops kring mänskliga rättigheter och integration.

– Equal Rights for Integrations bidrar till att människor pratar med och får förståelse för varandra. De är med och skapar viktiga vänskapsband och deras verksamhet står för precis det som är syftet med Fem i tolv, säger Roger Källs, ordförande i Norrköpings brottsförebyggande råd, i en kommentar.

Det var tjugonde gången som Norrköpings brottsförebyggande råd delade ut Fem i tolv-priset.