I Norrköpings tätort och Åby/Jursla används sjövatten som dricksvatten. Men i kommunens ytterområden använder man grundvatten istället. Som på många andra ställen i Sverige är grundvattennivåerna långt under det normala enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Inför sommaren gick Norrköpings vatten och avfall ut med en uppmaning till boende i Kolmården att spara på vattnet. Dessutom infördes ett bevattningsförbud. Men det är ingen anledning till oro enligt Mats Kindahl, gruppchef för drift och underhåll av dricksvatten på Norrköpings vatten och avfall.

– Vi ligger under normala nivåer men det är igen krissituation. Vi är tillbaka på de nivåer som vi hade -06 i Krokek, men de andra platserna vi mäter på är det inte så illa, säger han.

Enligt honom är det först om ett eller två år det kan bli problem i Krokek om det inte blir tillräcklig nederbörd under hösten och vintern.

På Kolmårdens djurpark, som ligger mitt i det drabbade området, är de väl medvetna om problemet. Redan förra året började de se över sin vattenanvändning.

– Det är ett samhällsproblem och vi vill ta vårt ansvar, säger Peter Gustavsson, chef för el och VVS på Kolmårdens djurpark.

Bland annat har de börjat använda sjövatten vid bevattning. Personalen har även blivit mer uppmärksam på hur djurparken kan bli bättre på att hushålla med vattnet. Vilken effekt deras förändringar av vattenhållningen har haft vet inte Peter Gustavsson men han säger att de kommer att fortsätta att se över frågan och förbättra sitt vattenanvändande.