På måndagen fick boende i Svärtinge ett meddelande från Norrköping Vatten och Avfall där de informerades om lågt vattentryck och uppmanades att bunkra vatten i hinkar eller kastruller inför arbetet som inleddes på måndagskvällen.

– Vår uppmaning är att de gärna får spara på vatten fram till klockan 20 ikväll för att det underlättar vårt arbete, säger Johanna Malm, presskontakt på Norrköping Vatten och Avfall.

Arbetet görs i övre Svärtinge men påverkar enligt Johanna Malm även fler som bor i närheten.

– Vi har en pumpanläggning som pumpar upp vattnet till de övre delarna av Svärtinge, och det är där man jobbar och även på en reservoar som är till för att säkerställa att det finns tillräckligt med vatten i Svärtinge.

Johanna Malm förklarar att arbetet är extra viktigt nu när man bygger ut mycket i området, bland annat i Svärtinge skogsbacke. Det gör att det i framtiden kommer finnas vatten, även när man utför underhåll på pumpstationen.

– Man har helt enkelt renoverat och uppgraderat den här anläggingen, säger Johanna Malm.