Solen skiner på de tre män som står och pratar med varandra på en av kolonilotterna. En av dem talar svenska obehindrat och berättar att koloniföreningen är en viktig plats för dem.

– Alla odlar, jobbar och pratar med varandra. Det är bra sysselsättning. Vad skulle vi annars göra? Visst, en del har byggt för stora hus, men att riva alla hus är för hårt. Kommunen kunde bestämma att vi inte får ha hus som är större än 15 kvadratmeter, säger mannen, som vill vara anonym.

Efter en stund dyker Arkan Alazawi upp. Han visar sitt duvslag, där brevduvorna sitter på rad.

– Vi har en klubb för brevduvor och tävlar. Vad ska vi göra med duvorna om allt ska rivas? säger han.

Han känner till kommunens uppsägning av arrendekontraktet, men vill inte ge upp.

– De borde ge oss mer tid så kan vi riva alla hus som är mer än 15 kvadratmeter. Jag vet inte vad vi ska göra om vi får nej, säger Arkan Alazawi.

Ramirez Drek är ordförande i föreningen. Han känner sig uppgiven.

– Tyvärr, nu är det för sent. Vi har fått brevet om att kontraktet upphör den 14 mars. Vi hade till den 1 oktober på oss att städa upp och riva husen, säger han.

Samtidigt som han är väl medveten om att kommunen fattat beslutet har han svårt att få medlemmarna att förstå vad som hänt.

– De kan inte förstå att vi måste ta bort husen och det är svårt. Jag ska ha ett möte med de ansvariga cheferna i kommunen och hoppas att vi får en chans, men jag vet inte. Jag kan inte med ord beskriva hur det känns, säger Ramirez Drek.

Tekniska nämnden har fattat beslut om att arrendekontraktet ska upphöra. Uppsägningen sker eftersom arrendatorn vanvårdat arrendestället och inte rättat sig efter kommunens tillsägelser. Dessutom har medlemmarna i koloniföreningen byggt hus på koloniområdet, trots att ingen byggnation är tillåten.

– Det har varit en lång process och problemen går en lång tid tillbaka. Det är ett problem när man låter det gå för långt, samtidigt bör man ju förvissa sig om vilka rättigheter man har som medlem i en koloniförening, säger Olof Carlsson, verksamhetschef på tekniska kontoret.

Han säger att det förekommer att avloppsvatten släpps ut rakt ut och att eldstäder byggts utan tillstånd.

– Det är både miljövidrigt och farligt. På senare år har vi sett behov av att få ordning i koloniområdena. Vi måste helt enkelt se över dem innan det går ännu längre.

När kommunen gjorde en översyn av koloniföreningarna stack Smedby koloniträdgårdsförening ut eftersom det där fanns flera brister, medan andra sköts på ett bra sätt.

– I det här fallet följer inte föreningen våra bestämmelser och rättar sig inte när de får tillsägelser, säger Olof Carlsson.

I maj fick koloniföreningen i Smedby en skriftlig varning, eftersom kommunen vid kontroll konstaterade att föreningen bröt mot gällande arrendekontrakt. Föreningen fick till den 1 oktober på sig att bland annat städa upp och ta bort byggnader.

Om inte kraven uppfylldes hotade kommunen att säga upp avtalet. Det är det som skett nu.

– I mars ska det bara vara gräs på området, säger Olof Carlsson.

Ramirez Drek, ordförande i föreningen, hoppas dock att mötet med Olof Carlsson och Lars Söderström, tf teknisk direktör, ska ge något.

– Jag hoppas vi får en chans till.