Larmet kom 11.40. Enligt det ska det vara rökutveckling eller brand i hotell- eller vårdbyggnad i Krokek.

Alla ska enligt larmet vara evakuerade. Det ska vara någon form av elektronik som brinner.

Enligt Räddningsjtänsten ska det röra sig om: Mindre rökutveckling från databox. Ventilering kommer att ske.