– Symfoniorkestern spelar musik, en sammansättning av ljud. Det gör dansband också, men de får inga bidrag. Det är inte jämlikhet, säger han och tycker inte att Symfoniorkestern tillhör det som kommunen ska lägga pengar på.

När det gäller flygplatsen är hans förslag att landningsbanan ska byggas ut för att flygplatsen ska kunna ta emot fler och större plan, inte med kommunala pengar, utan med hjälp av sponsorer som till exempel företag.

– Så får de visa om flygplatsen är så viktig för dem.

Sedan tycker han att flygplatsen kan få fem år på sig att visa att den klarar sig utan ekonomiskt stöd från kommunen.

– Kan man inte det så borde vi satsa på en flygplats i samarbete med Linköping, säger han.

I förra valet var Roger Ivargren aktiv i Sverigedemokraterna. Nu har han bytt till det nya Trygghetspartiet.

Hjärtefrågan för honom är att det ska bli bättre för de äldre och det ser han också som partiets hjärtefråga.

I det lokala handlingsprogrammet har partiet en lång rad förslag, bland annat 6-timmars arbetsdag både inom äldreomsorgen och barnomsorgen, avgiftsfri kollektivtrafik och färdtjänst, fler nattpatruller i hemtjänsten, avgiftsfria trygghetslarm utan biståndsbedömning för alla över 75 år, rätt till alla över 80 att få plats på äldreboende utan biståndsbedömning, ökad bemanning i äldreomsorgen och fast anställning för de timanställda. I programmet finns också mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i skolan.

Har ni räknat på vad det kostar?

– Vi har räknat på samma sätt som den här kommunen räknar. Eftersom vi måste ha statsbidrag går den ju minus egentligen.

Men med de här förslagen lär den väl gå ännu mera minus i så fall?

– Jag förstår hur du menar, men man måste räkna in hela kakan, inte bara just vad det kostar kommunen.

Till exempel tror han att förändringarna i äldreomsorgen skulle leda till att behovet av sjukvård kan minska och att avgiftsfri kollektivtrafik skulle minska bilåkandet och därmed risken att människor skadas och behöver vård.

Hur ser du på kommunalskatten?

– Den är tillräckligt hög redan.

Ni skriver om besparingar enligt modellen "många bäckar små som kan bli en stor å" – kan du ge exempel?

– Till exempel skulle Himmelstalundsgymnasiets elever kunna få göra södra entrén till stan vackrare.

Det skulle bli bättre och billigare, menar han och pratar också om att arbetssökande borde kunna hjälpa till med skötsel av grönområden och med halkbekämpning.

Vad säger du om den föreslagna uträtningen av spårvägen, Ljuralänken?

– Det är en dålig investering.

Han tycker att pengarna ska investeras i äldreomsorgen i stället.

I partiets kommunala handlingsprogrammet finns förslag om förbud mot "huvudbonad och något som täcker ansiktet" under skoltid och helst helt och hållet för barn och unga.

– Det gäller allt du sätter på huvudet och det är för att det ska vara jämlikhet mellan könen. Ser du någonsin en man med slöja?

Det här är första gången som Trygghetspartiet ställer upp i några val. I kommunvalet krävs tre procent för att komma in, närmare 3 000 om valdeltagande blir som 2014.

Hur bedömer du era möjligheter i Norrköping?

– Goda. Vi hoppas på tre-fyra platser.

Vilka partierna skulle ni kunna samarbeta med?

– Vi kan samarbeta med alla partier som är för jämlikhet mellan könen, men det betyder inte att vi kan samarbeta i alla frågor.