– Det finns en risk att högen förvandlas till en allmän soptipp, eller att någon får för sig att tända på den i alla fall. Därför vill vi gärna att man kommer med den till Tekniska verkens avfallsanläggning, säger Tony Borg, ansvarig för bränsleanskaffningen på Tekniska verken.

Länsstyrelsen i Östergötland har utökat eldningsförbudet och förtydligat att det även gäller majbrasorna. På valborgsmässoafton gick Tekniska verken ut med information om att det går bra att lämna stora mängder ris på Gärstads avfallsanläggning.

Majbrasan ska i så fall bestå av klipp från buskar och träd. Den får inte innehålla rötter och jord och måste vara fri från övrigt trä. Annars innebär det en kostnad.

– Då är det avfall som måste hanteras på ett annat sätt. Men att lämna rent ris är helt kostnadsfritt, oavsett vilka mängder det rör sig om, säger Tony Borg.

Det råder eldningsförbud i länet. Det är tillåtet att grilla i sin trädgård, om det inte är skogsmark, och på ordnade grillplatser omgivna av en markyta med obrännbart material. Det är inte tillåtet att använda engångsgrillar, eftersom risken för brandspridning är för stor.