Den 17 oktober i år avgjorde Linköpings tingsrätt tvisten mellan fyra tidigare medlemmar i Ghost – Martin Hjertstedt, Henrik Palm, Mauro Rubino och Simon Söderberg – och bandledaren Tobias Forge. Tingsrätten dömde till Forges fördel och de tidigare medlemmarna dömdes att betala hans rättegångskostnader på 1,3 miljoner kronor. Domen i tingsrätten har överklagats till Göta hovrätt.

Den infekterade tvisten tog en oväntad vändning när de tidigare medlemmarna anklagade en domare i tingsrätten för att ha varit jävig. De har begärt att hela rättegången i tingsrätten ska tas om eftersom både Tobias Forge och domaren är medlemmar i Svenska Frimurareorden.

Göta hovrätt har ännu inte tagit ställning till de tidigare medlemmarnas jävsinvändning. Tobias Forges advokat, Ann-Charlotte Söderlund Björk, har dock lämnat in ett yttrande till domstolen där hon tillbakavisar jävsanklagelsen. Advokaten skriver att Tobias Forge aldrig hade träffat domaren innan rättegången och framhåller att bandledaren "varit synnerligen inaktiv" som frimurare. Advokaten påpekar även att en medlem i Svenska Frimurareorden inte får åsidosätta svensk lag eller gynna någon annan som är medlem i samma orden. Ann-Charlotte Söderlund Björk skriver: "Det är inte rimligt att anta – inte ens för en objektiv betraktare – att ordförandens lojalitet till plikterna i Frimurarorden skulle vara så långt gående att denne skulle vara beredd att sätta Frimurarordens stadgar före svensk lag samt sitt ämbete."