– Jag har gjort allt jag kan för att försöka få styr på situationen. Det har blivit viss förbättring men jag tycker fortfarande inte att det är bra. Märker jag att det här inte fungerar så får jag gå vidare till nästa steg, säger Karin Bäckstedt, huvudskyddsombud, vice ordförande och vice kommunombud för Lärarnas riksförbund.

På hennes initiativ har en utökad arbetsmiljögrupp bildats på Katedralskolan där skyddsombud, chefer och representanter från utbildningsförvaltningen sammanträder varje vecka.

– Det här är en kris för många. Lärare möts av frågor, hånskratt, kommentarer var de än visar sig publikt. De blir också ifrågasatta av folkvalda politiker på sociala medier, säger Karin Bäckstedt.

Artikelbild

Hon är starkt kritisk till kommunledningens hantering av information till anställda och fackliga och säger att Östgöta Correspondenten och kommunens hemsida varit den kanal där personal, och hon själv som skyddsombud, fått förstahandsinformation om arbetsgivarens agerande. Även ledningens beslut att polisanmäla händelser på Katedral kom till hennes kännedom på det sättet. Senare har kommunen kallat till informationsmöten.

– För två veckor sedan kontaktade jag kommunledningen och började strukturera upp allt det här. Jag var mycket tydlig i mina krav, säger Karin Bäckstedt.

Karin Bäckstedt har skriftligt meddelat kommunledningens chefer och arbetsmiljögruppen att det nu är avgörande att skolans personal får regelbunden och relevant information från arbetsgivaren om vad som sker.

– Tänk dig att få läsa ny information i tidningen till frukost, därefter gå till jobbet och möta en klass oroliga och ifrågasättande elever, samtidigt som du själv är i kaos för att du undrar om du är polisanmäld och vad du kan ha gjort för fel, säger Karin Bäckstedt.

Artikelbild

Hon anser att kommunledningen saknat beredskap för att hantera den kris som utlöstes på Katedralskolan när enhetschefen stängdes av, när granskningsrapporten presenterades och enligt kommunen visade på systematiskt ekonomiskt fifflande, och när kommunledningen valde att polisanmäla.

– Jag tror inte att arbetsgivaren förstod att det här skulle förorsaka så mycket ilska, sorg, förnedring, förödmjukelse. Kommunen har en stor organisation med många olika funktioner. Det skrämmer mig att det inte fanns beredskap för den här krisen, säger Karin Bäckstedt.