Det har länge talats om stora skillnader mellan vad olika kommuner satsar på grundskolan. En del kommuner påstår sig satsa mycket på sina elever, men vid närmare granskningar kan det visa sig att pengarna inte alls går till undervisning utan istället till hyror. För att ta ett exempel.

Lärarna riksförbund anser att många av de undersökningar som görs för att visa hur bra en kommun står sig i konkurrensen med andra när det gäller kvalitet i grundskolan inte ger en rättvisande bild, hävdar de. Det de istället har gjort är att utifrån fyra olika indikatorer bedöma varje kommun. De är: Undervisningskostnad per elev, lärarlöner, lärarbehörighet och elevresultat.

När man ser resultaten så är det uppenbart, skriver förbundet i pressmeddelande, att det är svårt för en kommun att hålla en hög nivå inom alla områden. Bengtsfors är den kommun som har lyckats bäst. Säter har klarat sig sämst. Av de tre storstäderna toppar Malmö. De hamnar på 25:e plats bland landets 290 kommuner. Stockholm hamnar på 33:e plats och Göteborg på plats 84. Noteras kan att i Stockholm ligger lärarlönerna högst, men när det gäller undervisningskostnader hamnar man på plats 207 av landets 290 kommuner. Malmö ligger på 130:e plats lärarnas löneliga, men på plats 49 när det gäller undervisningskostnader.

Artikelbild

| De stora skillnaderna är ett misslyckande, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund.

I Östergötland hamnar Vadstena i topp. Kommunen hamnar på plats 27, följd av Motala (29), Boxholm (45), Söderköping (48) och Linköping på plats 181. Längst ner i botten ligger Ydre på plats 272 och näst sämst ligger Norrköping på plats 241.

Motala toppar den östgötska löneligan för lärare, där hamnar de på plats 54, tätt följd av Söderköping som hamnar på plats 84. Linköping hamnar på plats 198 bland landets kommuner och Norrköping på plats 283.

När det gäller undervisningskostnader hamnar Vadstena på plats 14, bäst i Östergötland också i den kategorin. Därefter kommer Linköping på plats 53 och Boxholm på plats 60 i kommunligan.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, skriver i ett pressmeddelande att ett sätt att motverka de stora skillnaderna är att flytta över finansieringen till staten.

Timo Järvinen, kommunombud i förbundets östgötaavdelning och vice distriktsordförande håller med och betonar att likvärdigheten inom skolan är det man måste fokusera på.

– Primärt vill vi ha en statlig reglerad skola med ett resursfördelningssystem som också uppväger socioekonomiska skillnader, säger han.