Ekonomi Antalet nybyggen i Norge dalar rejält. Hittills i år har 5 795 bostäder börjat byggas, vilket är 42 procent mindre än vid samma tidpunkt i fjol.

Även försäljningen av nybyggda bostäder har minskat, i mitten av juni hade 13 procent färre bostäder sålts, jämfört med 2018, rapporterar Samfunnsøkonomisk analyse. Försäljningen ligger på den lägsta nivån sedan 2014.

En svag försäljning över en längre period kan förklara den lägre ingångsättningen vi har sett i år, säger chefsekonom Andreas Benedictow på Samfunnsøkonomisk analyse till Finansavisen.

Svagare prisutveckling för äldre hus, hårdare låneregler och en något högre ränta är tre av faktorerna som tros ligga bakom siffrorna.