Ekonomi Den amerikanska inflationen landade på 2,3 procent i september. Det var 0,1 procentenheter lägre än vad ekonomerna i snitt hade räknat med.

Exklusive energi- och livsmedelspriser hamnade inflationen på 2,2 procent, också det aningen lägre än väntat.

Den amerikanska tioåriga statsobligationsräntan, som stigit stadigt senaste tiden, föll marginellt.

De pressade aktiebörserna, inklusive Stockholmsbörsen, steg direkt något då rädslan för amerikanska räntehöjningar avtar en aning.