I ett pressmeddelande skriver de bland annat att sångaren, som går under artistnamnet Papa Emeritus lagt beslag på bandets intäkter och inte delat med sig annat än i små förskottsbetalningar, trots att bandet hade en överenskommelse om att vinsten skulle "delas broderligt".

"De enda svar vi faÌtt naÌr vi foÌrt ekonomifraÌgan paÌ tal har varit att det inte finns naÌgon vinst, men att vi alla skall bli rika naÌr pengarna vaÌl flyter in", skriver de.

Enligt de fyra före detta bandmedlemmarna försökte sångaren förra året att få dem att gå med på att avsäga sig samtliga royalty-pengar och bli anställda som konsulter i hans eget bolag med "naÌgot som naÌrmast kan liknas vid slavlöner".

Bandmedlemmarna, som hittills alltid uppträtt maskerade och anonyma som "namnlösa gastar" väljer också att gå ut med sina egna namn och namnger även bandets sångare.

Det var tidigare i veckan som Corren rapporterade att bandets frontman stäms av fyra av bandets medlemmar. Enligt stämningsansökan har sångaren skött bandets affärer utan att tillåta de andra medlemmarna någon insyn i gruppens ekonomi.

TT har sökt Papa Emeritus utan resultat. Han har tidigare sagt till Corren att hans juridiska ombud ska granska stämningen men att han själv inte vill kommentera den.