Göran Löfsved

Löfsveds Valdemarsviksblogg

Ett arbetsliv går fort

Valdemarsvik    I stort sätt är mitt betalda arbetsliv till ända, ett arbetsliv som i stort varit mycket trevligt och roligt. 57 år utan en enda dag som arbetslös. Sjukdagarna är lätt räknade. När man har roligt  så går allt lätt och fort!

1962 började jag med fast jobb på Gusums Bruk, dess förinnan jobbade jag flera somrar som springschas m m. På "Bruket", där alla gusumbor fick arbete oavsett kompetens, blev mitt uppdrag att vara ritbiträde och jobbade då förstås på ritkontoret, som var beläget på det stora kontorets vindsvåning. Sex givande år blev det innan jag sökte ett nytt jobb på Solna Offset i Valdemarsvik. Företaget tillverkade tryckpressar och hade huvudkontoret i Sollentuna. Mitt jobb var att vara ambulerande kontrollant, d v s att gå runt vid maskinerna och kontrollera att detaljerna höll föreskrivna mått och ytor. Här handlade det i många fall om tusendelar.

  Efter 10 år i tvåskiftsarbete var det dags att gå vidare, trots att jag trivdes mycket bra tillsammans med 300 trevliga arbetskamrater och en mycket bra chef i Göran Rosendahl!

Nästa jobb blev som parkarbetare i Valdemarsviks kommun, där jag fick vara med om försköningen av de centrala delarna av Valdemarsvik, Gusum och Ringarum i första hand. Det var dagtidsarbete, men vintertid var det även jour, vilket gjorde att många helger innebar jobb med i första hand snöröjning och sandning, men även att "ringa ut" andra snöröjare och ha koll i hela kommunen. Fick även hålla i utbildning i motorsågning för anställda och även för arbetslösa via arbetsförmedlingen. 

Fick även förmånen att vara med i nyskapandet av vissa centrala delar av Valdemarsvik och Gusum. Anställningen i kommunen tog abrubt slut, då jag felaktigt blev anklagad för oegentligheter, vilket avgjordes i domstol. Så fort jag blev "ledig" blev jag headhuntad av Sune Andersson, chef för Ringarums Busstrafik. Utan tvekan sa jag ja eftersom jag gillar människor och att jag hade tagit busskort några år tidigare. Tack ännu en gång, Sune Andersson!

På Ringarums Busstrafik blev det 20 år, precis i dagarna, med ett härligt arbete med resor, allt ifrån uppläggning och bokning till i vissa fall jobb som busschaufför och reseledare. Ett fantasktiskt roligt jobb, inte minst för mig som gillar att jobba med människor!

57 mycket trevliga år i mitt arbetsliv  fortsätter och då inte minst på det ideella planet! "Man ska vara glad att man får vara tacksam" är det en icke helt okänd man som myntat! Jag instämmer!

Avfart Söderköping

Valdemarsvik   Nu är det dan före dan före dopparedan. Det innebär att man får önska sig något och kanske något speciellt!

Då önskar jag mig en bättre avfart mot Söderköping från gamla E4, oavsett om man kommer från Linköping eller Norrköpingshållet. I dessa tider är det extra mörkt där och förhållandevis dåligt skyltat. Min önskan är alltså belysning vid avfarten och bättre skyltning, eftersom vägen, 210:an, är livligt trafikerad av både bilar och tyngre fordon. En önskan för bättre trafiksäkerhet som är lätt att uppfylla om viljan finns hos Trafikverket!

God Jul alla och ett Gott Nytt 2017!

Vammarskolan

Valdemarsvik    Jag har varit borta från Valdemarsvik och Sverige i drygt tre veckor. Innan jag "försvann" hann jag läsa om att huvudskyddsombudet, tillika läraren,  Mats Nahlbom blivit avstängd från sitt arbete på Vammarskolan i Valdemarsvik. Dessutom hade han fått en skriftlig varning. För vadå? Det undrar jag och många med mig fortfarande, trots att det gått en månad. Mats är tillbaka i arbete, men inget mer har offentliggjorts.

Lärarna på Vammarskolan mår dåligt, enligt de kontakter jag har och det kan man också läsa på facebook. Eleverna mår dåligt, liksom förtvivlade föräldrar. Vad gör ledningen för skolan, skolchef och rektor. Läser man på facebook så är det mer eller mindre katastrof med hela Vammarskolan! Jag vet att allt är inte sant som står på fb, men det ger ändå en fingervisning om hur eländigt det är!

Detta skämmer ut hela Valdemarsviks kommun! Det kommer att ta flera år att reparera detta och vem är det som mest får stryk av detta? Javisst, det är självklart barnen och ungdomarna. Men också hela lärarkåren och Valdemarsviks kommun. Stor risk nu att flera lärare säger upp sig och hittar ett jobb där man trivs. Bra lärare är det brist på, varför risken är mycket stor att det blir en åderlåtning på Vammarskolans lärarkår. Till syvene och sist så kostar detta kommunen och skattebetalarna mycket pengar, till synes helt i onödan!

Bedrövligt!!

Banvallen 110 år

Valdemarsvik   I slutet på september var det 50 år sedan det sista tåget gick mellan  Norrköping och Valdemarsvik. En järnväg som bara blev  60 år. 1906 startade bygget av denna järnväg och 60 år senare rullade det sista tåget på banvallen.

   Men i Valdemarsviks kommun kom banvallen till nytta ändå, tack vare Korpen Valdemarsvik. I mellandagarna mellan jul och nyår 1989 tog Johnny Blomqvist det första "spadtaget", som blev att starta motorsågen och ta bort uppvuxna träd på banvallen vid Hökdalen. Det blev startskottet för ett av de största ideella arbeten i kommunen. Många deltog i detta arbete, kommun, entreprenörer, bank, skolklasser, flyktingförläggningen i Valdemarsvik, för att nämna några.  Men det var Korpen som stod för hela projektet, som omfattade 14 km nedlagd järnväg. 2,5 år senare, juni 1992, stod hela förvandlingen till motionsled klar. En motionsled på 10 km mellan Valdemarsvik och Gusum, samt stickspåret på 4 km till Fallingeberg.

I juni 1992 invigde dåvarande fullmäktigeordföranden, Anders Carlsson, hela Motionsleden Banvallen, vid festligheter i Gusum. Nästa år är det alltså 25-årsjubileum på motionsleden.

Tack vare Korpen och Cykelklubben Viken, byggdes också Banvallstugan, vid banvallen i Valdemarsvik. Byggmästare och initiativtagare till denna var framlidne Sievert Johansson. Banvallstugan invigdes i oktober 1992. Intresset för Korpens aktiviteter blev så stor så Banvallstugan fick byggas ut två gånger sedan under årens lopp. 

Nu har man vuxit ytterligare, genom att scoutföreningen i Valdemarsvik lades ned och skänkte sin stuga till Korpen. Nu är den stugan på plats och ihopbyggd med Banvallstugan. Ett projekt som Kenth Larsson är "pappa" till.

Nästa år blir det jubileumsaktiviteter vid Banvallstugan och på motionsleden banvallen. 111 år efter att man börjat bygga banvallen mellan Valdemarsvik och Norrköping. Undrar om någon av rallarna, som slet med detta, kunde tänka sig att om drygt 100 år är det "bara" en motionsled!

Väg 212 måste bli bredare

Gryt    Det är hög tid att Trafikverk och Valdemarsviks kommun tar tag i förbättring av väg 212 mellan Valdemarsvik och Fyrudden.

Vägen är hårt trafikerad, och då speciellt på sommaren, men även på vinterhalvåret är det både tung och lätt trafik på den 2 mil långa vägen. I första hand handlar det om att bredda vägen med en meter för att på så sätt också kunna måla en mittlinje. Idag finns ingen mittmarkering och många genar i kurvor, vilket i sin tur medför stor risk för trafikolyckor.

Att bredda vägen kan inte vara några större problem, utrymme finns. Givetvis är det önskvärt att en del kurvor rätas, men det allra viktigaste är att få vägen bredare och på så vis också få sträckan mellan Valdemarsvik och Fyrudden som 80-väg.

Det här handlar också om att göra vår vackra kommun än mer attraktiv. Nu måste kommunföreträdare ta tag i detta, för att få något att hända. Vi vet ju hur sakta förbifart Söderköping har malts!!

Hur svårt kan det vara

Valdemarsvik    Blir så trött på att höra från kommunen i Valdemarsvik att man inte kan ta bort gamla skrotbilar från allmänna platser runt om i kommunen, vilket NT haft en artikel om.

Detta handlar om vilja från kommunens sida. Vill man så kan man!!! Hörde senast idag på P4 Östergötland hur man får bort bilar som lämnas på olika platser. 

Välkommen till Göran Löfsveds Valdemarsviksblogg. Jag bloggar på nt.se. Bor i Paradiset Fyrudden, gift och har fyra barn och åtta barnbarn, 5 killar och 3 tjejer. Har bott i Valdemarsviks kommun sedan födseln. I Gusum, Valdemarsvik och nu i Fyrudden sedan 14 år tillbaka. Gillar motion och hälsa. Jobbar ideellt i Korpen sedan mer än 45 år tillbaka. Är med i styrelsen för PRO! Ser positivt på livet och vår miljö!

Bloggar

Sportbloggar