Ledarkrönika En ny tjänst i Söderköpings kommun kan betyda ett efterlängtat trendbrott. Nu ska öppenheten värnas.

Söderköpings kommun har de senaste åren fått kritik för bristande öppenhet. Handlingar har inte lämnats ut direkt. Avtal kring fiberutbyggnad har tecknats och delvis sekretessbelagts. Ett tidigare kommunalråd slarvade med registreringen av e-post, som är offentlig handling. Och chefen för kommunens fastighetsbolag fick sluta med omedelbar verkan utan att medborgarna gavs en förklaring till varför.

Länge verkar det också som att kommunledningen inte såg problemen. Eller så blundade de för bristerna.

En som förtjänstfullt har lyft offentlighetsfrågor är Vänsterpartiets Björn Grip. Han försökte under hösten 2017 få gehör i fullmäktige för att det borde bli enklare för medborgarna att ta del av allmänna handlingar. Tyvärr blev den debatten inte särskilt konstruktiv.

En annan som har kritiserat Söderköpings kommuns bristande transparens är den tidigare rikspolischefen Bengt Svenson. På insändarplats i NT (28/9 2017) var det ord och inga visor från Svenson, som efter valet tog plats i kommunstyrelsen för Moderaterna.

Nu verkar det dock som att det enträgna arbetet har gett resultat. I lördagens NT gick det att läsa att en helt ny tjänst har skapats i den kommunala organisationen. Titeln är administrativ chef och till uppgifterna räknas bland annat ärendeberedning, registratur och arkiv.

Nytillträdd på posten är Jonas Fredriksson, som närmast kommer ifrån Åtvidabergs kommun. Och att han beskriver sig som en försvarare av offentlighetsprincipen är ett klart plus.

Samtidigt återstår det att se vilken effekt den nya tjänsten får. Förhoppningsvis kan ett arbete inledas som gör värnandet av offentlighetsfrågor till ett grundfundament.

Även om mycket självklart har fungerat bra under de senaste åren ska det i en kommunal organisation aldrig finnas en osäkerhet kopplad till offentlighetsfrågor. Söderköpings kommun har även mer än andra ögonen på sig, efter de turer som har varit. I framtiden finns inte utrymme för slarv.