Ledare Att Försvarsmaktens nya luftvärnssystem – amerikanska Patriot – är dyrt vet vi sedan tidigare. Men är det möjligen inte bara dyrt, utan också dåligt?

Enligt en hittills hemligstämplad rapport från Försvarets materielverk (FMV) riskerar kostnaderna inte bara att skena, det är också oklart hur Patriot ska integreras med övriga system inom försvaret (SR 1/4). I värsta fall kan det leda till dåligt kapacitetsutnyttjande. För bara det direkta inköpspriset om tolv miljarder kronor hade man onekligen kunnat önska sig lite mer.

Det fanns drag av panik bakom beslutet – vars främsta tillskyndare finns inom Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Saken är förstås den att luftvärnet varit eftersatt sedan länge, men så väcktes våra makthavare brutalt av det ryska angreppet på Ukraina. Fast var Patriot verkligen ett bra köp?

Patriot i sig är naturligtvis inte något dåligt luftvärn, möjligen är det rentav världens bästa system. Men det fanns alternativ. Något mindre utprovat, men också lite billigare och framför allt med lägre förväntade driftskostnader, hade regering och riksdag kunnat välja franskitalienska Aster 30 Samp/T istället – därtill med fördelen att det stärkt europeisk försvarsindustri.

Eftersom dylika beslut fattas på delvis hemligstämplade dokument, är det svårt att från en utomstående position avgöra hur berättigade olika resonemang varit. Man kommer dock inte ifrån misstanken om att Patriot-köpet delvis baserats på politiska snarare än strikt mlitära grunder.

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har gjort samarbete med USA till en hörnsten i sin politik – samtidigt som han paradoxalt nog är kallsinnig att ens överväga ett svenskt Nato-medlemskap. Det ena hänger dock samman med det andra. Just på grund av vår alliansfrihet är det önskvärt att bedriva en så USA-vänlig politik på området som möjligt.

Nu är beslutet hur som helst fattat och från 2021 ska den första leveransen av Patriot-robotar genomföras. Även om det (mot förmodan?) skulle vara önskvärt, lär det knappast vara möjligt att avbryta affären. Däremot är det önskvärt att få full ekonomisk och implementeringsmässig kontroll över Patriot-systemet. Det finns all anledning att ta FMV:s varningar på stort allvar.