Ledare I Norrköping ökar konflikten mellan Centerpartiet och Moderaterna i jordbruksfrågorna. På NT:s debattsida har företrädare för C och M gjort flera inlägg om vilket parti som bäst värnar lokal matproduktion och åkermark.

Att debatten går het är inte konstigt. Moderaterna utmanar Centern om bönderna – en strategi som är ett uttryck för en nationell förändring.

I valet 2018 tappade Moderaterna generellt stöd i storstäderna, men i småstäder och på landsbygder bibehölls eller ökade stödet. Centerpartiet har däremot flyttat fram positionerna i storstäderna. Förändringen i väljarbaserna har i sin tur fått genomslag i politiken, som i att Moderaterna satsar på jordbruksfrågorna.

Det hela är i sin tur en del av en större omvälvning i västvärlden. Utvecklingen går mot mer progressiva städer kontra en konservativare landsbygd.

Att byta landsbygdsväljare mot storstadsbor kan för Centern på ett nationellt plan vara en god positionsförflyttning. Men lokalt är det riskabelt.

I Norrköping är Centern beroende av väljarna utanför staden. I det senaste valet till kommunfullmäktige samlade Centern sitt största procentuella stöd i valkretsar där jordbruket är en betydande näring. Över tio procent fick C i Kuddby, Kättinge, Norsholm-Skärkind, Vånga och Östra Husby.

Det är också därför som jordbruksfrågorna blir extra känsliga för Centern i Norrköping – partiet lär stressas av en nationell positionsförflyttning och när Moderaterna lokalt utmanar på jordbruksfronten blir pressen än större.

Moderaterna har dock en viss uppförsbacke. I ett debattsvar i tisdagens NT (25/6) skriver kommunalrådet Karin Jonsson (C) och ordföranden för Norrköpings C-krets Christian Widlund: ”M är det parti som mest har motarbetat både upphandling av svensk mat och att jordbruksmarken ska bevaras i Norrköpings kommun.” Det är inte utan att de har en poäng.

Moderaterna har länge talat varmt om att skapa goda förutsättningar för företagande, utan att begripa att jordbruk också bedrivs i företagsform. Dagens moderna livsmedelsindustri är högteknologisk, kapitalintensiv och en viktig jobbskapare. Verksamheten är långsiktigt och kan inte flyttas. Att mat sedan är livsviktigt, för såväl människor som en nation, kommer därutöver.

Samtidigt är det obekväma för Centern i Norrköping att Moderaterna har förändrats. Nu framstår det exempelvis som att M i Norrköping, med oppositionsrådet Sophia Jarl (M) i spetsen, är mer restriktiva till att bebygga åkermark än Centern. Att striden lokalt dessutom står kring Malmölandets högavkastande åkerjordar – som ligger i stora skiften på det som en gång var Motala ströms delta – gör inte laddningen mindre.

Moderaterna har också ett arv att falla tillbaka på. Länge var jordbrukskopplingen självklar, även i partistyrelsen. Men som mycket annat minskade engagemanget under de senaste mandatperioderna. Nu har dock Moderaternas mödosamma arbete med att återfå förtroende i jordbruksfrågor börjat. Om M lyckas kan bero på Centerns prioriteringar.