Ledare Människor överskattar ofta den tekniska utvecklingen på 10 års sikt men underskattar den på 30 års sikt. Forskare botar allt fler sjukdomar. ”Sakernas internet” börjar bli vardagsmat. Och plötsligt fanns det oumbärligheter som smarta telefoner och mikrovågsugnar i var mans hem. Mikrovågor – vem hade trott det?

Men ändå tar det emot att börja förbereda samhället för de autonoma flygande bilarna! Den politiker (eller ledarskribent) som påtalar behovet löper viss risk att framstå som en överkonsument av science-fiction.

Principiellt vore utvecklingen värdefull. Människor föredrar att åka själva istället för kollektivt när så är möjligt. Friheten har ett högt värde. Vidare är de individuella transportmedlen mindre kostnadskrävande för samhället än de kollektiva.

Utvecklingen synes också sannolik. I ett fördjupande reportage redovisar SvD tekniken som redan finns (1/2). Allt från flygande bilar, självflygande helikoptrar, mellanting mellan helikoptrar och flygplan, till små eldrivna flygplan. Flera prototyper är precis på väg att testas i verklig trafik, med plan om att gå i reguljär trafik inom några år.

Över 70 företag har tillsammans investerat över en miljard dollar på området. Först är det taxi och kortare varutransporter som den självflygande tekniken kommer att konkurrera med. Investmentbanken Morgan Stanley uppskattar värdet på marknaden för flygande taxi till 1500 miljarder dollar om 20 år. Med tiden beräknas den även ta marknadsandelar av traditionell bil- och flygindustri.

För att möjliggöra utvecklingen behöver batteritekniken utvecklas och de mobila nätverken byggas ut. Vidare krävs att frågor om ansvar, försäkringar, trafikövervakning och infrastruktur reds ut.

Här gäller det för lagstiftaren att förstå sin roll. Det krävs regleringar som både tillåter den nya tekniken och ser till att den är säker för människor samt fungerar tillsammans med befintliga transportmedel.

Vad som inte krävs är att politiker sätter sig på tvären och försöker pressa in nya innovationer i ett gammalt regelverk. Det är tyvärr en allt för vanlig ryggmärgsreflex hos lagstiftare och myndigheter.

Det statliga institutet Rise kom nyligen med en rapport om hur staten ska förhålla sig till de självkörande bilarna på marken (DN 7/2). Det blir snabbt problem, slår Rise fast. Istället för att kräva tillräckligt god säkerhet och funktion av tillverkarna vill de bygga en parallell infrastruktur med upphöjda banor och tunnlar under vattnet. En varken kostnadseffektiv eller teknikvänlig lösning.

Nya innovationer kräver ett regelverk som är teknikneutralt, tillåtande och som fokuserar på säkerhet och samordning. Och en beskattning som inte är högre än att transportslaget bär sina egna samhällskostnader. Det vore önskvärt om politiker agerar nu, för att slippa reagera i en nära framtid.