Ledarkrönika Det finns många föreställningar om kärleken. En är att om det är rätt är det lätt.

Beskrivningen är Alice Teodorescus, Göteborgs-Postens politiska redaktör. I vinterversionen av Sveriges Radios Sommar (30/12 2015) talade Teodorescu om kärlek.

Och det finns anledning att ta med sig beskrivningen in i politikens värld. Ordet ”kärlek” behöver bara bytas mot ”att styra ett land”. För det finns många föreställningar om att styra ett land. En är att om styrelseformen är rätt är det lätt. Men betyder verkligen det rätta styrelseskicket – demokrati – att resten är en dans på rosor?

Svaret på den retoriska frågan är nej. Demokrati och kärlek är inte lätt, även om det är rätt. Det verkar dock en del ha missat.

Under måndagen rapporterade Sveriges Radio Ekot om att regeringen snart lägger fram ett lagförslag om hur skolorna ska hantera politiska partier som vill komma på besök. Enligt det utkast som Ekot har tagit del av har regeringen valt en lösning som ger rektorer möjlighet att stänga ute vissa partier.

Att extremister i dag ges plats på skolor är problematiskt. Samtidigt är det minst lika problematiskt om vissa partier stängs ute, ett förfarande som experter dessutom har förklarat strider mot grundlagen.

En regelförändring motiveras med att det behöver bli lättare för skolorna. Förbundsordföranden för Lärarnas Riksförbund Åsa Fahlén säger till Ekot att ”som det ser ut i dag så ställer det så väldigt höga krav på skolorna att man ska ha kontakt med alla partier och alla ska vara med och informera och så vidare.” Hon konstaterar: ”Och det leder faktiskt i många fall till att man inte har någon information överhuvudtaget.”

Det som skiner igenom är föreställningen om att demokrati – precis som kärlek – är lätt. Det ska vara minimal ansträngning, maximal utdelning och det obehagliga ska helst aldrig behöva beröras, annars får det vara. Men hur mår ett par som aldrig talar om problem eller investerar i relationen?

Vissa saker är svåra och tar tid. Men är de värdefulla för oss får det ta tid och vara krångligt, som demokrati.