Insändare Längs Östra Promenaden rusar dagligen mer än 9 200 bilar fram, de allra flesta på genomresa.

Längs Östra Promenaden gnisslar sig dagligen även mer än 200 spårvagnar fram, tillsammans med kanske lika många bussar. Lägg därtill alla andra tunga fordon.

Detta trafikinferno passeras dagligen av mängder av gående och cyklande barn och vuxna, på sin väg till dagis, skolor och arbetsplatser. Ganska frekvent ses även långa rader av barn med sina vakande lärare korsa denna trafikbarriär som Östra Promenaden utgör, på sin väg till Stadsbiblioteket, simhall, museer och andra lärande besöksmål. Många gånger avstår säkert skolor och dagis dessa besök på grund av rädsla för den täta trafiken.

Att våra politiker prioriterar bilarna före barnen och andra oskyddade trafikanter är väldigt tydligt.

Den gröna snälla gubben är minsann inte så givmild när barnen skall gå över gatan, och lyser med sin frånvaro långa stunder. När gubben väl visar sig hinner inte svansen med barn över gatan förrän den arga röda gubben lyser igen.

Bilarna däremot har mycket gröna runda goa gubbar, och tillägnas även grön våg på kvällar. Har ni någonsin sett någon grön våg för gående barn?

Gångöverfarterna är långa och smala medan bilar och bussar på sina ställen har fem breda filer att välja på.

Luften gränsar till rent hälsofarliga värden längs Östra Promenaden, bullernivåerna är så höga att de ger boende längs gatan sömnsvårigheter och vibrationerna från trafiken ger sprickbildningar i de gamla fina husen.

Att barn skall kunna gå, vistas och bo i innerstaden utan att riskera liv och hälsa är lika naturligt som att dricka rent vatten. Försvinner barnen från innerstaden blir den hård, ogästvänlig och kall.

Kära politiker, minska biltrafiken i innerstaden, låt promenaderna leva upp till sitt namn och prioritera barn och miljö före bilar.