Insändare I måndags hade vi en motion i kommunfullmäktige från (FI) gällande mätning av talartiden under mötena. FI lämnar ofta in motioner, där jag tycker att det finns många guldkorn att jobba med för att öka jämställdheten, men nu undrar jag hur ni tänkte?

Christian Widlund (C) sa i talarstolen att han ångrat ibland att han inte gått upp och sagt det han tänkte, jag ångrar mig inte. Däremot har jag efter mötena funderat på skulle detta öka jämställdheten i fullmäktige?

Självklart är det bra med många sätt för att öka jämställdheten i samhället, men i det här fallet kommer det inte att göra det.

När det gäller fullmäktige är det mer komplext än vad som framgår i motionen tycker jag. Vi är nio partier med olika sammansättningar. (S), som har varannan dam och herre på sina platser, är ju ett sätt att öka jämställdheten. Därtill kommer olika ansvarsområden som gör att en del talar oftare och längre. Utbildningsnämnden som har ett manligt kommunalråd, tillika ordförande i nämnden och en vice ordförande som också är man, då blir det i dessa tillfällen ganska naturligt att dessa två män talar mer och svarar på frågor, liksom kommunstyrelsens ordförande.

På oppositionssidan är det kvinnliga gruppledare i (M), (MP), (V) och (FI) vilket gör det naturligt att dessa talar mer och besvarar frågor, och skriver motioner.

För mig blir en mätning ingenting värd då varje möte har väldigt olika innehåll. Ur min synvinkel är det viktigast att vi har ett fullmäktige där det är högt till tak under anständiga former som leder till långsiktiga och kloka beslut oavsett vem som talar. Uppgiften att skapa mer jämställdhet börjar i partierna anser jag och det är där frågan ska aktualiseras om någonstans. Alla har dessutom möjligheten att trycka in sig för att göra sin röst hörd, det är var och ens ansvar.

För mig är jämställdhet en gemensam strävan mot ett mål, oavsett kön. Därför tycker inte jag att motionen leder framåt i jämställdhetssyfte.