Insändare Helt naturligt förstår vi att majoriteten i socialnämnden är starkt skärrade över nämndens och särskilt hemtjänstens budgetöverskridande.

Socialnämndens ordförande Tuula Ravander uppmanar i sin NT-blogg den 19/8 ”sluta skriva ner hemtjänsten i Söderköping”

Socialnämndens satsningar på utökade resurser redovisas år för år i bloggen.

Tuula Ravander skriver att vi i oppositionen nästan uteslutande kommit med förslag som innefattar personalbesparingar. Protest – har vi varit på samma beslutsrum?

Vi har noga gått igenom våra yrkanden och protokollsanteckningar men hittar inte några förslag till besparing på personal. Vi har uttryckt att när andra aktörer tar över uppgifter från kommunal verksamhet måste givetvis personalanpassningar ske. Vi har flera gånger påtalat vikten av att göra en objektiv, detaljerad och genomlysande analys av kostnaderna. Vi har också frågat efter uppföljning av den handlingsplan för att minska äldreomsorgspersonalens ohälsotal, som presenterades redan tidigt år 2016.

Personalresurserna ska motsvara behoven. I dagsläget ser vi starten på en rad åtgärder som bör lyfta hemtjänsten som vi naturligtvis önskar arbetsro, men vill inte höra att vi föreslagit personalneddragningar.

Rätt ska vara rätt.