Insändare Nu har Söderköpings kommun bestämt sig för att ta bort en personal i hemtjänsten nattetid. I stället för fyra ute i kommunen blir vi tre. Cirka fyra timmar/natt är två personal ut på landsbygden. En personal skall ensam utföra cirka 30 planerade besök och åka på larm inne i tätorten. Just nu kan vi ha tio larm per/natt i tätorten. Vi ska även hjälpa till på Blå Porten i de fall man behöver vara två.

I bland behövs två personal, tex kan en vårdtagare som är liggande larma och behöva få sin blöja bytt, en annan behöver få hjälp att byta både blöja och sängkläder, nästa kan inte gå till wc själv, en annan ramlar. Vad är rimligt? Kan man vänta tex 45 minuter på att få gå på toa, få rena sängkläder när man ligger med avföring i hela sängen eller på att få komma upp från golvet om man larmat?

I dag med fyra personal/per natt (två i innerstaden) så är arbetsbelastningen hög. Det händer ofta att vi inte hinner flera

planerade besök och ibland även larm pga av hög arbetsbelastning. Trots att personerna är beviljade insatser nattetid får vi lämna över till dagpersonalen.

Dessutom handlar minskningen om risker och säkerhet med ensamarbete nattetid, också hur vi ska orka arbeta i 200 blås med stress och press och ständig arbetsanhopning. Men varken arbetsmiljö eller personal är ju kommunens högsta prioritet.

I SoL står att läsa att äldre ska ha både ett värdigt liv och känna trygghet. Vi nattarbetare har svårt att se hur kommunen skall leva upp till det. Vi vet att situationer kommer uppstå som varken är värdiga eller trygga. Och hur rimmar kommunens värdegrund med denna indragning? Är det nu IVO:s tur att besöka kommunen? För vår gamla och sjukas skull; höj skatten några ören och svälj stoltheten ni makthavande politiker, och ge våra sköra människor ett värdigt liv.