Let's Create – låt oss skapa Norrköping. "Med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans." Ord ur Vision 2035. Ord som inte enbart ska vara ord, utan handling. Norrköping ska vara en kommun där kreativiteten flödar, där vi har mod att våga prova och bryta ny mark. Det modet innebär också att få misslyckas, att prova igen och lära sig av det som kanske gick fel första gången. För det är i sådana miljöer som människor växer och idéer lyfter. Om Norrköping vill vara en kommun i framkant måste vi våga prova nya saker, våga ifrågasätta, våga undra, vara osäkra och våga vara först utan att låsa fast oss i något annat än just modet att våga prova. Kanske blir det bra, kanske inte.

Kampen om arbetskraften är idag stenhård. Vi i kommunerna slåss med privata näringslivet och ideella sektorn om att rekrytera de allra bästa talangerna. Idag flyttar inte människor över halva Sverige enbart därför att man fått ett välavlönat jobb. Det måste till något mer. Människor flyttar idag till en plats, till en miljö och en känsla. Främst unga människor väljer idag arbete mer efter värderingar och möjligheter till kreativitet och utveckling än efter lön och status. Det måste vi inom den offentliga sektorn förhålla oss till.

Vision 2035 för Norrköping beskriver en blomstrande kommun där kreativiteten flödar. En kommun där vi tar vara på möjligheter och idéer både hos medborgare och kommunens medarbetare. Vi tror att vi måste uppmuntra kreativitet och nya idéer, att vi som kommun måste ha mod att prova nytt och att vara först. För motsatsen är förödande; en rädd organisation med rädda medarbetare som enbart förvaltar och där rädslan för att göra fel är större än möjligheten och lusten att göra rätt. En sådan kommun utvecklas inte och lockar inte till sig nya, kreativa medarbetare.

Vissa aktiviteter kommer vara stora, som exempelvis sociala investeringsfonden medan andra kommer vara små och lokala men som, om aktiviteten lyckas bra, har möjlighet att utvecklas.

Just nu diskuteras ett lokalt forskningsprojekt i Norrköping: digitala armband för att ta reda på om sådana kan öka tryggheten i förskolan. Vi har stor förståelse för alla frågor och all oro. De är viktiga att ta med sig i in testet. Om projektet lyckas och skapar goda värden kan det utvecklas. Om inte kan det avskrivas. Alternativkostnaden för att inte pröva lokala engagemang och att inte forska är mycket höga. Initiativkraft, entreprenörskap och faktiskt också ett omfattande arbete i att höja kvaliteten riskerar att hämmas när nya och oprövade projekt kraftigt ifrågasätts utifrån argumentet att det inte diskuterats politiskt.

Vi politiker sätter med våra beslut och vårt agerande till viss del ramarna för kreativiteten. Det är naturligtvis alltid en förutsättning att hålla sig inom rådande lagar och regelverk men förutom det kan vi uppmuntra kreativitet eller genom vårt sätt att agera och debattera, stoppa den. Vi kan banna allt som är nytt och oprövat, välja att stoppa och kväva redan innan idén fått prövas. Då får man ingen kritik men heller ingen utveckling.

Alla innovationer bygger på att någon har gått först, någon har vågat prova, någon har sagt ja till att inom vissa ramar låta kreativiteten flöda. Vi tror att det är en bra väg, att det är så vi lockar talanger till Norrköping och att det är så som Norrköping utvecklas till en kommun där vi på allvar kan säga ”let's create”

Lars Stjernkvist (S)

Kikki Liljeblad (S)